Další dílčí modernizace a úpravy čekají největší sídliště v Doksech. Přes dvacet let staré sídliště Pražská, ležící za autobusovým nádražím, čeká už pátá etapa modernizace. Na akci, jejíž součástí je celá řada úprav, už bylo vydané i stavební povolení. „Každý rok se nám podaří získat na opravy na sídlišti několik milionů korun z dotace. Dva až čtyři miliony potom jdou z městské kasy," uvedla už dříve starostka Doks Eva Burešová.

Jaké to je, kráčet po novém chodníku, si mohli lidé z dokské Sochorovy ulice vyzkoušet už po uzavření předchozí etapy revitalizace sídliště.

Vznikne chodník podél školky

Teď mají podobné vyhlídky, kromě toho by se ale mělo zlepšit parkování v jejich ulici. Právě Sochorovy ulice se totiž bude týkat i nová pátá etapa.

V plánu je hned několik věcí. Ulice Sochorova by se v úseku od domu čp. 819 až po trafostanici měla rozšířit na šest metrů šířky, aby plynule navazovala na komunikaci z předchozí etapy. Vzniknou tři nové chodníky, jeden povede podél mateřské školy Pražská, druhý k dětskému hřišti, třetí podél celé modernizované části Sochorovy ulice.

Součástí je také vybudování osmi nových parkovacích stání, rekonstrukce povrchu a také rozšíření už stojícího parkoviště.

Sídliště Pražská je typickým příkladem zástavby z osmdesátých let. Doksy si před pěti lety nechaly zpracovat studii, která se zabývala všemi nutnými opravami. Jako zcela nedostačující se ukázal zejména počet parkovacích míst.

Plány myslí také na novou zeleň

V některých částech sídliště navíc chyběly chodníky, místní se tak museli pohybovat přímo po silnici, což bývalo často nebezpečné.

Účelem oprav je tudíž nová místa k parkování postavit, vedle toho také zrekonstruovat komunikace, postavit chodníky, dětská hřiště nebo připravit místa se zelení a vysadit nové stromy.