V investicích nejvíce peněz, 40 milionů korun, spolknou rekonstrukce místních komunikací. Na bezmála 9 milionů vyjde přestavba sociálních zařízení v ZŠ K. H. Máchy. Pokračovat má zlepšování stavu zdejšího zámku: obnovení se dočkají cestní sítě v areálu zámku, na které je vyčleněno přes 5 milionů korun, připravena je oprava jižního křídla střechy zámku za zhruba 2,5 mil. Kč. Do zřízení spolkového domu hodlají investovat další dva miliony, jeden milion do nového sociálního zařízení v kině Máj, o něco méně do mobiliáře k nově vybudovanému pumptracku.

„Při sestavování návrhu rozpočtu se vycházelo z reálných požadavků pro potřeby města, dle smluvních závazků a rozvojového plánu města,“ sdělil starosta města Roman Fajbík (BOD21) s tím, že schválený rozpočet je schodkový. Výdaje činí necelých 218 milionů, příjmy lehce přesahují 153 milionů korun. „Jedná se o proinvestiční a prorůstový rozpočet, kde investiční výdaje činí téměř 75 milionů korun,“ upřesnil Fajbík. Podle něj jsou výdaje rozpočtu na služby a materiál upraveny o vysokou míru inflace a například výdaje na dražší energie a plyn jsou navýšeny do zastropování cen energií. „Investiční výdaje na rekonstrukce jsou navýšeny ze strany dodavatelů právě o zdražení vstupů i nedostatku stavebního materiálu na trhu, který v současné době převyšuje poptávku nad nabídkou,“ konstatoval starosta Doks. Město zapojilo do návrhu rozpočtu volné finanční zdroje. Rozpočet je nastaven tak, aby docházelo k postupnému čerpání výdajů v návaznosti na zdroje města. „Město musí mandatorně zajistit chod zřízených organizací, chod města a úřadu,“ zmínil Fajbík. Jak poznamenal, nemalou částku si z rozpočtu ukrajuje projektová příprava, na kterou bylo vyčleněno 5 milionů korun, z této částky jsou vyčleněny rovné 3 miliony korun na projektové práce nové sportovní haly, které současné vedení města určilo vysokou prioritu.

Peníze ztrácejí na hodnotě

„Rozpočet vnímám jako proinvestiční, zajišťující řádný chod města včetně organizací města. V kapitole bezpečnost a veřejný pořádek oceňuji rozšíření kamerového sytému včetně realizace pronájmu radaru pro Městskou Policii v Doksech,“ řekl zastupitel Josef Oplt (ČSSD).

Opoziční zastupitel Petr Hozák (Doksy náš domov) je zase názoru, že návrh rozpočtu je v plánovaných příjmech velmi konzervativní, což je na jednu stranu v dnešní době ne příliš stabilní ekonomiky na místě, na stranu druhou je velmi pravděpodobné, že bude mít město během roku množství volných finančních prostředků: „Pokud nebudou investovány do rozvoje a majetku města, ztratí díky velké inflaci na hodnotě. Vládnoucí koalice slíbila, že v případě pozitivního plnění příjmů dojde na investice, které se dostaly tzv. 'pod čáru', kam se dostalo například i rozšíření Muzea Čtyřlístek,“ řekl Hozák. Kvituje, že rozpočet města na rok 2023 počítá s dokončením probíhajících investičních akcí, jako je dokončení rekonstrukce starého sálu motorestu a jeho přestavba na kulturní sál o kapacitě až 200 lidí nebo pokračování rekonstrukce střechy zámku, na kterou radnice znovu získává dotaci od Libereckého kraje a ministerstva kultury. „V rozpočtu nové vedení ponechalo i cestičky v zámeckém parku, na které se nám v roce 2022 podařilo získat státní dotaci, zůstává i revitalizace parku za Penny Marketem a další,“ zmínil Hozák. „Velké rozvojové investiční akce v rozpočtu ale nenajdete.“

Zastupitelé při schvalování rozpočet jednomyslně podpořili. „Kontroverzním bodem v rozpočtu byla jen na poslední chvíli schválená akce minulým zastupitelstvem, tedy rekonstrukce budovy bývalého Motorestu, jen z rozpočtu města bez dotace,“ zaznamenal Karel Kapoun, který jednání zastupitelů spolu s dalšími 15 občany sledoval. „Vedení města zpochybnilo rozpočet této akce, podle nich bude určitě dražší, ale akce již běží a její zastavení by znamenalo penále či náhradu firmě za provedené práce,“ podotkl Kapoun.

Po komunálních volbách tvoří v patnáctičlenném zastupitelstvu více než pětitisícového města koalici sdružení BOD21 – budoucnost – odpovědnost – důvěra (5 zastupitelů), ANO 2011 a ODS (po 2 mandátech) a ČSSD (1 zastupitel). V opozici zůstalo léta vládnoucí sdružení Doksy náš domov, které ve volbách získalo 5 zastupitelských mandátů.