Schodek bude pokryt z vlastních zdrojů města.Příjmy města mají činit v následujícím roce 89 858 000 korun, výdaje dosáhnou 92 082 000 korun.

„Schodek je pokrytý vlastními zdroji z Fondu rozvoje bydlení a alokovanými finančními prostředky roku 2013. Výsledkem je vyrovnaný rozpočet v příjmech a výdajích ve výši 95 058 000 korun," uvedla Eliška Pavinská z finančního odboru města. Dodala, že schodkový rozpočet nevypovídá o špatném hospodaření města. „Město zapojuje vlastní zdroje na krytí vyšších výdajů města," dodala Pavinská.

Město se podle návrhu na schválení rozpočtu nechce zbytečně zadlužovat, případné úvěry hodlá využívat jen na rozvojové investice, nikoliv na spotřebu běžných výdajů.

Zastupitelé rovněž schválili vyrovnané rozpočty Fondu rozvoje bydlení ve výši příjmů a výdajů 4 750 000 korun, Sociálního fondu (576 tisíc korun), fondu ROP (1 064 000 korun) a Grantového fondu (2 002 000 korun).

Z rozhodnutí zastupitelů budou městské příspěvkové organizace a jedna obecně prospěšná společnost hospodařit v roce 2014 s částkou 13 671 100 korun. Největší částka poputuje na provoz Městského kulturního střediska (bezmála 4,5 milionu korun) a Základní školy K. H. Máchy (bezmála 4 milióny korun). Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero dostane příspěvek 730 tisíc korun.

Výdaje na provoz příspěvkových organizací a OPS (v tisících Kč) Domov pro seniory  - 2 000,00
Městské kulturní středisko  -  4 425,10
ZŠ Karla Hynka Máchy  -  3 952,60
ZŠ a MŠ Staré Splavy  -  469,00
Základní umělecká škola  -  463,00
MŠ Pražská  -  1 133,40
MŠ Libušina  - 498,00
OPS Máchovo jezero - 730,00