Zastupitelé Doks se zaměřují především na opravu stávajícího majetku a vykoupení nemovitostí, do nichž nikdo řadu let neinvestoval. „V době privatizace se majetky rozprodaly s vidinou toho, že se podnikatelé budou podílet na rozvoji lokalit. Ale v průběhu let se ukázalo, že tomu tak nebylo. Proto má dnes město snahu tyto majetky zpětně vykupovat a dávat je do uspokojujícího stavu,“ myslí si Roman Fajbík, starosta města Doksy.

Doksy jsou výrazně spjaté s Máchovým jezerem. Počítáte například s investicemi do pláží?
Ano, na hlavní pláži v Doksech jsme v loňském roce nechali opravit promenádu. Vznikla tam opatření proti prorůstání kořenů stromů, aby dál nezvedala zámkovou dlažbu. V dubnu jsme podepsali kupní smlouvu na movitý a nemovitý majetek společnosti Aquapark Staré Splavy, s.r.o, která měla starosplavskou pláž pronajatou 16 let. Od letošního roku ji bude provozovat město Doksy. Ale investic na plážích nás čeká celá řada, protože majetky na nich odpovídají jejich stáří (o plážích se více dozvíte brzy v samostatném článku Českolipského deník, pozn. red.).

Co vás na chodu města nejvíce trápí?
Základní technická infrastruktura včetně stavu mobiliáře. To znamená inženýrské sítě jako kanalizace, v jakém stavu jsou lavičky odpadkové koše, komunikace nebo chodníky. Plánujeme revitalizaci náměstí. Právě proto, že je potřeba obměnit sítě, které vedou napříč náměstím a celou ulicí Komenského. Tím se nabízí udělat rovnou i nové povrchy apod. Dále nás trápí stav zeleně v našich parcích a lesoparcích. Nyní zpracováváme projektové dokumentace, abychom mohli žádat i o dotace, protože údržba zeleně je poměrně nákladná.

A kamionová doprava vás v Doksech neomezuje?
Ta nás také trápí. Rádi bychom s Libereckým krajem realizovali obchvat průtahu městem. Koridor v územním plánu je, ale vede místy, kde už je dnes obytná zástavba. Musíme tedy vytipovat jinou trasu, což bude zřejmě kvůli CHKO obtížné. Dále se chystá stavba obchvatu Obory a Doks. Vyjadřujeme se k dokumentaci pro územní řízení. Jednáme s ŘSD a s projektantem. Obchvat je primárně kvůli naší místní části, obci Obora. Ale okolo hasičské zbrojnice a naproti nákupnímu centru vzniká nová výstavba rodinných domů, takže nepomůže pouze této obci. I když Oboru trápí tranzitní doprava samozřejmě nejvíce, protože vytížená komunikace vede skrze ni.

Jsou nějaké konkrétní záležitosti, kvůli kterým připomínkujete tuto dokumentaci pro územní řízení?
Právě řešíme napojení pro pěší a pro cyklisty, kteří využívají polní cesty, skrze něž obchvat povede. Jednáme tedy o tom, jakým způsobem zajistit, aby alespoň některé z těchto cest mohli lidé nadále využívat.

To vám nejvíce na obchvatu vadí? 
Primárně nás na obchvatu trápí skutečnost, že nám chtějí zrušit dopravní napojení u čerpací stanice Orlen. Řidiči by tak mohli na obchvat vjíždět jen přes stávající křižovatku u Fol-Obalu. Na komunikaci, která vede na Mimoň by mělo být jediné napojení, což nás trápí. A připomínkujeme to. Dlouhodobě se snažíme dopravu centrem města snižovat a toto by dopravu naopak zvýšilo.

Jedna z dominant Zákup s bohatou historií, Hotel Habsburg, později Burg a nakonec restaurace Orlík, se dočká obnovy.
Chátrající bývalý hotel Orlík chtějí Zákupy zachránit. Zřícení zatím nehrozí

O jak dlouhý obchvat se jedná?
Jedná se o pět a půl kilometru. Ze stávající trasy se začne odklánět mezi hotelem Port a čerpací stanicí Orlen. Zpět na původní trasu se napojuje v lese za obcí Obora.

V přilehlé obci Obora, ale chystáte i další novinku. O co se jedná? 
V Oboře chystáme výstavbu společenského domku pro osadní výbor, který by tam pořádal různé akce pro občany. Zároveň by sloužil jako budova pro volby, protože tam nemáme žádný objekt. Takže obyvatelé Obory musí dojíždět do Doks.

Říkal jste, že řešíte změnu územního plánu, čeho se má týkat?
Například jsou zde záměry vybudovat dva retail parky. Nejspíš by mělo dojít i k výstavbě bytů a rodinných domů v areálu řádových sester Voršilek. Žádostí je mnoho a každá řeší jinou situaci.

Jaké další projekty se chystáte v Doksech dát do pohybu? 
Chybí nám místa pro bydlení seniorů. V domově pro seniory probíhá neustálá modernizace. První etapa už je hotová. Nyní děláme etapu druhou, kdy budeme rekonstruovat sociální zařízení a máme naprojektovanou i rekonstrukci kuchyně, která nevyhovuje dnešním požadavkům. Z projektu vzešla cenovka více než 17 milionů korun.

6. ročník akce Strážský dogtrek.
Den plný zábavy s psím parťákem. Strážský dogtrek opět pomáhal opuštěným psům

Plánujete v také navýšit kapacitu ubytování seniorů?
Hned vedle domova pro seniory se nachází Dům s pečovatelskou službou, který by měl v nejbližších letech také projít rekonstrukcí. A v tuto chvíli chystáme stavbu nebo respektive přestavbu bývalé školy v areálu zámku na budovu s nájemními byty, kam by za seniory mohla pečovatelská služba dojíždět.

Chcete do města přilákat i mladé lidi? Jak k tomu přistupujete?
Nabízíme stavební pozemky k prodeji. Ale vzhledem k tomu, jak ceny v posledních dvou letech vystoupaly, tak o ně přestal být zájem. Ceny začínaly přibližně na 1500 za metr a dnes je znalec v posudku oceňuje na 3600 korun. Od té doby jsme neprodali ani jednu parcelu. Naposledy prodaný pozemek stál kolem 2000 korun za metr čtvereční.

Vy ale přesto plánujete parcely další, že? 
Pracujeme na rozparcelování dalšího pozemku, jeho zasíťování a vybudování komunikace včetně veřejného osvětlení a základní infrastruktury. Podařilo se nám totiž odkoupit další pozemek od církve. Nyní máme na prodej tuším čtyři parcely a dalších osm až deset parcel vytvoříme. Měly by mít velikost okolo 1200 m2.

Letošním garantem je Jiří Pavlica, frontman skupiny Hradišťan.
Festival Lípa Musica představí hvězdy. Vystoupí Plachetka, Hradišťan i Eben

Čekají vás ještě nějaké další investice?
Chystáme velkou investici do stavby multifunkční sportovní haly, která bude sloužit i jako tělocvična pro školu. Rozhodli jsme se pro metodu Design build. To znamená, že zadáme stavbu včetně přípravy projektové dokumentace pouze jednomu zhotoviteli. Opět chceme žádat o dotace. V budově Základní školy Karla Hynka Máchy jsme v loňském roce zrekonstruovali sociální zařízení ve třech patrech. To byla rovněž asi devíti milionová investice. Další velkou akcí je vybudování kanalizace v Oboře. Cenový odhad je zde více než 80 milionů korun. Připravujeme i další investice, např. autobusové nádraží, kolumbárium a nová hrobová místa na hřbitově, poslední etapu revitalizace sídliště, skatepark, a mnoho investic do zámku. Tam opravujeme střechu a stropy napadené dřevokaznými houbami. Následně zde dojde k rekonstrukci prostor pro rozšíření muzea Čtyřlístek.

Školy obecně spolykají hodně peněz, jak je to v Doksech? 
Plánujeme rekonstrukci základní umělecké školy, protože ta budova neodpovídá požadavkům, které máme na prostory užívané dětmi. Bude se tam dělat střecha, fasáda, výměna oken. Následně, v další etapě bychom přistoupili ke kompletní rekonstrukci interiérů včetně elektřiny, vodovodu, topení a podobně. Rádi bychom přistavili ještě další dvě učebny. Ve Starých Splavech letos postavíme venkovní učebnu, na kterou jsme získali dotaci a zrekonstruujeme kuchyni.

Město Doksy se rozvíjí a pomalu se snaží zbavit nádechu sedmdesátých let.Město Doksy se rozvíjí a pomalu se snaží zbavit nádechu sedmdesátých let.Zdroj: Deník/Ladislav SdrzallekA co budova radnice? 
Zde nás rovněž čeká rekonstrukce střechy, fasády a výměny oken. Na obou stavbách zároveň řešíme i zemní vlhkost. A u obou akcí řešíme opět získání dotací.

Obecným problémem měst je parkování. To neřešíte?
Snažíme se připravovat různé projekty parkovišť. Už máme projektované parkoviště pro základní školu. Právě kvůli tomu, že rodiče nemají pro parkování příliš prostoru. Navíc pokud máme zrekonstruovat nebo respektive zbourat starou tělocvičnu a vystavět novou sportovní halu, tak také potřebuje nějaká parkovací místa. Toto parkoviště vznikne už před dokončením sportovní haly. Dále řešíme projekt revitalizace poslední etapy sídliště. I tam vybudujeme další parkovací stání, chodníky, herní prvky pro děti, případně posezení pro dospělé. Nyní rovněž jednáme o prodeji parkoviště ve Starých Splavech, kdy my jeho vlastníkovi zase odprodáme jiné pozemky a budeme revitalizovat parkoviště u pláže v Doksech.

Náměstí Svobody v Zákupech čeká proměna.
Zákupy investují do náměstí. Chtějí mu navrátit funkci a dát zpět dlažbu

Parkoviště u hlavní pláže vypadá moderně, co na něm ještě chcete revitalizovat?
Chceme upravit stávající závorový systém, doplnit ho o kamery, které budou snímat značky SPZ. Také přesuneme pokladny, které jsou umístěny na ostrůvku, v němž je závorový systém a lidé tak musí vstupovat de facto do komunikace, aby vůbec mohli zaplatit. My je přesouváme směrem, aby lidé nemuseli vcházet do vjezdu. Zkrátka děláme systém přívětivější pro návštěvníky.

Čemu připisuje fakt, že město má nádech 70. let minulého století? Jako by se tu zastavil čas.
Já si myslím, že se to stalo tím, že v době privatizace se majetky rozprodali s vidinou toho, že se podnikatelé budou podílet na rozvoji lokalit. Ale v průběhu let se ukázalo, že tomu tak nebylo. Proto má dnes město snahu tyto majetky zpětně vykupovat a dávat je do uspokojujícího stavu. V minulosti se uzavíraly rovněž dlouhodobé smlouvy. Například 15 let na pronájem majetku včetně pláží. Ale ve smlouvách chyběly podmíněné investice a zhodnocení majetku. A ty pronajímatelé většinou nepřinesli nic, co by tam po nich zůstalo.

Co se splnilo z vašich předsevzetí, když jste vstupoval do funkce?
Když jsem vstupoval do funkce, tak jsme od samého počátku avizovali, že se chceme věnovat především stávající infrastruktuře a majetku města. Prioritou je pro nás věnovat se tomu, co už máme a není to v dobrém stavu. Hodně se věnujeme rekonstrukcím komunikací, na které máme v rozpočtu více než 40 milionů na rok. Bohužel se nám nedaří sehnat investičního referenta, který by se těmto akcím věnoval. Dokončili jsme rekonstrukci kulturního sálu v budově bývalého Motorestu, ale zájem o jeho pronájem není. Obnovili jsme pozici referenta životního prostředí, tzv. ekologa, který řeší, mimo jiné, stav naší zeleně. Zřídili jsme dopravní komisi, která radě města pomáhá se záležitostmi v dopravě.