Téměř tři stovky nájemníků si v Doksech kupuje byty, v nichž žijí. Město se totiž rozhodlo rozprodat většinu svého bytového fondu.
„Zastupitelé tak rozhodli na základě dotazníku, ve kterém většina obyvatel Doks, kteří bydlí v městských bytech, projevila zájem si byt odkoupit,“ uvedl místostarosta Karel Kapoun.
Názory na takto rozsáhlou privatizaci jsou různé. Její kritici argumentují tím, že si město mělo nechat část bytového fondu pro mladé, seniory, lidi sociálně slabší nebo jako služební byty pro zaměstnance města. „O to všechno přijdeme,“ podotkl Karel Kapoun.
Podle starosty Zdeňka Krenického se velmi těžko se rozlišuje, co jsou sociálně slabší občané. „Diskuse o tom běží napříč celou republikou. Necháváme si v majetku několik objektů, myslím, že jsme výhledově schopni částečně řešit požadavky na nájemní bydlení,“ míní starosta. K tomu připomíná, že v Doksech žije spousta mladých lidí, kteří jsou schopni platit smluvní nájemné.
Byty se v Doksech prodávají za 1100 Kč/metr čtvereční. Jejich konečná cena vychází od 50 do 100 tisíc Kč. Kupují si je stávající nájemníci. Z celkového počtu 260 bytů už je prodaná stovka. Lidé na privatizaci rozhodně neprodělají. Tržní cena bytů se pohybuje kolem půl milionu korun.
„Na jedné straně to znamená jednorázový příjem pro město. Na druhé straně je ale sto padesát žádostí o byt, především od mladých lidí,“ připomněl místostarosta Karel Kapoun.

„Právě mladým jsme takto vzkázali, že si bydlení musí hledat jinde,“ komentuje Karel Kapoun.
Jak upřesnil starosta Zdeněk Krenický, výtěžek z prodeje bytů půjde na podporu nové bytové výstavby. „Územním plánem máme vyčleněné lokality pro novou bytovou zástavbu, proto chceme výtěžek z prodeje bytů investovat do zasíťování parcel. Byli bychom rádi, kdybychom získali investora na výstavbu bytových domů,“ dodal starosta.
Část výtěžku z privatizace půjde také do fondu rozvoje bydlení. Ročně lidé v Doksech vyčerpají na půjčky z FRB asi dva miliony korun. Zbytek tržeb z prodeje bytů půjde do rozpočtu.