Sídliště Pražská v Doksech potřebuje obnovu. Shodli se na tom zastupitelé města na listopadovém zasedání.
Do první etapy připravili vybudování dopravní komunikace mezi ulicí Hálkova a Vrchlického a rozšíření ulice Vrchlického a části Hálkovy.
Tyto změny by měly na sídlišti zlepšit provoz, který je v současné době v úzkých ulicích příliš frekventovaný. Součástí úprav komunikací bude také vznik dalších parkovacích míst, která se při dnešním trendu stoupajícího počtu vozů stávají zásadním problémem bytových zón.
Úprava ulic by měla odlehčit provoz centrální části sídliště. „To povede k tomu, že menší komunikace v centru sídliště budou využívány převážně obyvateli této části,“ uvedl starosta města Zdeněk Krenický.
Díky tomu mohou občané očekávat také bezpečnější provoz a celkově příjemnější život na sídlišti. Na rekonstrukci komunikací podle plánu naváže rovněž úprava zelených ploch a městského mobiliáře.
Pražská ulice tak nadále zůstane páteřní dopravní komunikací sídliště. Neprosadil se alternativní návrh, že by Pražská ulice byla pouze pro pěší.
Zastupitelstvo města Doksy se již v minulých letech rozhodlo zabývat otázkou koncepčního plánování veřejných prostranství sídliště a tato aktivita se stala prioritou Akčního plánu města.
V současné době mají Doksy zpracovanou urbanistickou studii a zahájily přípravné kroky k dílčím projektům a k následnému zajištění finančních prostředků z vlastních zdrojů a z dotací. O dotaci v předpokládané výši šesti milionů bude město žádat z fondu ministerstva pro místní rozvoj.
Zastupitelstvo také schválilo zadat zpracování studie dopravního řešení okrajových částí sídliště Pražská v návaznosti na nově vznikající výstavbu za lokalitou sídliště. „Tato oblast byla schválena v novém územním plánu města na rozšíření možnosti výstavby pro bydlení,“ sdělil starosta Doks Zdeněk Krenický.

Další zprávy z regionu najdete zde