Počátek zahájení třetí etapy revitalizace novoborského náměstí Míru se kvapem blíží. Detailem, který má náročný projekt podtrhnout, bude centrální prvek umělecké dílo, o jehož podobu vybere odborná porota a rada města z pětadvaceti anonymně zaslaných návrhů. Ty mohli výtvarníci zasílat do poloviny března.

Čtěte také: Od zapomenuté tragédie u Stvolínek uplynulo pětašedesát let

Ještě než se návrhy dostanou do rukou porotci, probíhá kontrola návrhů. „Prochází přezkoušením, zda odpovídají po obsahové a formální stránce podmínkám soutěže," vysvětluje vedoucí odboru rozvoje města Miroslav Jeništa, který je sekretářem soutěže. Ten zdůrazňuje, že na stůl dostanou porotci všechny došlé návrhy. „Budou jen doplněné o hodnocení splněných kritérií. Na porotě bude, zda je vyřadí či nikoliv. Konečný verdikt o vítězném návrhu vynese rada města," upřesňuje Miroslav Jeništa.

Členy poroty jsou akademický architekt, profesor a nositel řady českých a mezinárodních ocenění Václav Girsa, autorizovaný architekt a pedagog VUT Brno Antonín Odvárka, akademický sochař a přední český designer Václav Capouch, architekt a pedagog TUL Liberec Radek Suchánek, sklářský výtvarník a designér Jiří Suchý, akademická malířka, sklářská výtvarnice a pedagožka Stanislava Grebeníčková. Město v porotě zastupuje zastupitel Otakar Válek.

Autoři tří nejlepších návrhů mohou získat od města finanční odměnu od dvaceti do padesáti tisíc korun podle pořadí. O jejím udělení či neudělení rozhodne porota. „Všechny návrhy, vyjma vyřazených, po ukončení procesu soutěže vystavíme ve foyer městského divadla, aby se s nimi mohla seznámit široká veřejnost," upozorňuje Jaromír Dvořák. Podle něj by navíc oceněné návrhy nemusely po soutěži zapadnout. „Se souhlasem jejich autorů bychom je v budoucnu mohli zrealizovat na jiných místech ve městě," doplňuje Jaromír Dvořák.

Mohlo by vás zajímat: Skalní sesuv komplikuje příjezd do Nového Boru