Domovy seniorů zápasí s nedostatkem peněz. Ministerstvo práce a sociálních věcí jim pro letošní rok přidělilo nižší dotace než loni. I naprostá většina měst, která jsou zřizovatelem těchto zařízení, musí ve svých rozpočtech šetřit. Jen v Libereckém kraji chybí kolem 140 milionů korun na provoz domů pro seniory.

„Náš roční rozpočet je kolem čtrnácti milionů korun a byl postaven na základě předpokladu, že obdržíme tři a půl milionovou státní dotaci. Získali jsme prozatím částku o dva miliony nižší,“ říká Jaromír Misík, ředitel Domova důchodců a DPS v Zákupech.

K tomu ředitel podotýká, že je teprve čeká zhodnocení všech pololetních výdajů a nákladů. „Jestli hospodaření skončí schodkem, bude se tím muset zabývat zřizovatel, tedy město. To by muselo zvažovat případnou rozpočtovou změnu, jejíž odsouhlasení závisí na zastupitelích,“ vysvětluje ředitel Misík.

Na šedesát klientů jsou dva

Nedostatek peněz v sociálních službách komplikuje nedávné nařízení vlády o zvýšení tarifních platů státních zaměstnanců. „Nařízení platí od počátku července, a tak konkrétní čísla ještě nemáme. S jistotou lze pouze říci, že se navýšení platů v hospodaření projeví,“ podotýká Jaromír Misík. Podle něj zřejmě přistoupí k tomu, že část navýšené mzdy se přesune z příplatků do základní složky platu.

„Když nám chybí dva miliony v rozpočtu, těžko můžu žádat město o navýšení peněz na mzdové prostředky. Peníze jsou třeba, abychom zajistili provoz domova důchodců,“ dodává Jaromír Misík.

Šenovská DPS pro letošek hospodaří s částkou něco málo přes milion korun. Za to musí zajistit ve dvou a půl lidech péči o 47 klientů a dalších 13 seniorů, kterým poskytuje terénní péči. Na to jim Liberecký kraj letos přispěl dotací ve výši 220 tisíc korun. „Nemůžeme si spoustu věcí dovolit, musíme šetřit,“ přiznává Ivana Jechová, vedoucí DPS Kamenický Šenov.

V Doksech zatím vystačí

V DPS například chybí výkonnější pračka se sušičkou. Omezili jízdy služebním autem, pro nákupy chodí s pojízdnou taškou, aby ušetřili za benzín. Pro klienty musí být zajištěna veškerá péče a na ni jdou veškeré peníze,“ zdůvodňuje úsporná opatření Ivana Jechová.

Šetřit musí rovněž v Domově pro seniory v Doksech. „Museli jsme se uskrovnit. Pravidelně kontrolujeme měsíční spotřebu vody, elektrické energie a nepřetápíme,“ upřesňuje Ilona Jakoubková, ředitelka dokského Domova pro seniory a pokračuje: „Zatím však s penězi vystačíme, protože jsme od města získali dotaci,“ dodává ředitelka.

Dokští při sestavování rozpočtu Domova pro seniory počítali s navýšením platů pro personál. „Peníze vydané navíc na platy nás nepřekvapí,“ potvrzuje Ilona Jakoubková.