Stát tentokrát přislíbil o 15% méně než loni a kraj si spočítal, že aby nemusel služby omezovat, musel by někde sebrat 50 milionů korun. Kde, to zatím neví.

„Nevíme dne ani hodiny. Tvoříme rozpočet a přitom ještě netušíme, jak dopadne dotační řízení. V takové nejistotě se špatně pracuje,“ komentoval člen rady kraje pro resort sociálních věcí Pavel Petráček (ČSSD).

Letos kraj dostane od Ministerstva práce a sociálních věcí 228 077 000 korun. Loni dostal 243 047 000 korun. Stále nižší příspěvek znamená, že kraj díry látá ze svého. Jenom letos navyšuje svůj vlastní příspěvek na 152 000 000 korun, což je o 21 000 0000 více než loni. Velkou část z této cifry ukousnou nejen organizace zřizované přímo Libereckým krajem, ale i neziskovky, kterým kraj přispívá. Sehnat scházejících 50 milionů ale neumí. A omezovat sociální služby nebo příspěvky nechce.

„Bylo by to popření toho, co jsme tady celá léta úspěšně budovali. Omezení připadá v úvahu jen v nejkrajnějším případě, například že bychom zrušili některou ze služeb, které naše příspěvkové organizace poskytují,“ nastínil možný scénář Petráček.

Zrušit některé ze zařízení nepřipadá podle jeho slov v úvahu. Každé zařízení je na 100% naplněné a nebylo by kam klienty umístit. Už letos přitom Liberecký kraj vyhlásil, že veškeré peníze na sociální služby poputují do provozu, nikoliv tedy například na opravu budov a rekonstrukce.

Řešením by bylo vzít si půjčku, to ale kraj striktně odmítá. „Ministr sice tvrdí, že když může být zadlužen stát, mohou se zadlužit i kraje, ale my si myslíme, že půjčovat si peníze jenom na provoz je nesmysl,“ komentuje Pavel Petráček.

Chybějících 50 milionů by mohl kraj získat z přebytku svého hospodaření, ani tady ale nečeká vzhledem k poklesu daňových výnosů žádné zázraky. Řešením by mohl být přesun peněžních toků z jiných resortů, to ale jejich vedoucí slyší jen velmi neradi.

Nejlépe na tom tedy nakonec zůstávají příspěvkové organizace, které nejsou přímo závislé na penězích od ministerstva. Například Oblastní charita Liberec, která provozuje na Liberecku dva domy pro matky s dětmi v tísni, je dotována z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. A ten je financován EU. Od ní dostala charita na 39 měsíců provozu 15 402 504 korun. Do podzimu, než bude další program vypsán, je tedy její finanční krytí zajištěno.

LK