Pokračování by v blízké době mohl mít projekt pro děti z českolipských dětských domovů, který je během uplynulého roku připravoval na život bez vychovatelů. Realizace projektu, do kterého se loni a letos zapojilo téměř sedmdesát dětí, však závisí na zisku finanční podpory, pravděpodobně opět z evropských fondů.
„Zatím se jedná spíše o úvahu, neboť musíme počkat na vhodné grantové výzvy, do kterých by náš záměr šel zařadit,“ říká Vlastimil Faltýnek, ředitel Dětského domova v Jablonném v Podještědí, který byl koordinátorem nedávno skončeného projektu. Čtrnáctiměsíční série pobytů s terapeuty, besed a výuky práce na počítačích, se u zúčastněných mladých lidí z dětských domovů velmi osvědčila. „Chtěli bychom proto nový program rozšířit pro všechny domovy v Libereckém kraji,“ podotýká Vlastimil Faltýnek.
Kromě Jablonného, České Lípy, Dubé–Deštné a Frýdlantu, by se tak mohli lépe připravovat na budoucí samostatný život i děti z domovů v Krompachu, Semilech, Jablonci nad Nisou a Hamru na Jezeře. „Počet dětí, přesná náplň projekt i jeho rozsah je ale závislé právě na financích, které se nám podaří získat,“ dodává Vlastimil Faltýnek.
Na účastníky však v každém případě čekají hromadné týdenní a víkendové pobyty, na kterých budou probíhat například sezení s psychoterapeuty, nácviky pracovních pohovorů, nácvik zvládání stresových situací nebo besedy o závislostech na drogách. Novinkou by měla být i práce s vychovateli.
Projekt by se mohl rozběhnout již na jaře příštího roku. „Předpokládá se podání projektové žádosti do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Opět se bude jednat o neinvestiční projekt se spolufinancováním z Evropského sociálního fondu,“ uvádí Lucie Filipovská z Agentury regionálního rozvoje, která se na zmíněném posledním projektu podílela.

Další zprávy z regionu najdete zde