VČeské Lípě dne 30. července 2007

Věc: Opakovaná výzva kukončení provozování MAD vČeské Lípě

Vážení,

obdrželi jsme Váš dopis ze dne 11. 7. 2007, kterým jste nám sdělili svou nepřipravenost ukončit provozování MAD vČeské Lípě ve smyslu naší výzvy ze dne 4. 7. 2007.

Vaší odpovědí jsme přirozeně zklamáni. Přesto nadále trváme na tom, že o další jednání
o obsahu dodatku pro financování provozu MAD ve zbývající části roku 2007 s Vaší společností již nemáme zájem a požadujeme, aby Vaše společnost provozování MAD pro zbývající část roku 2007 vČeské Lípě co nejrychleji ukončila.

Důvody, které jste uvedli ve Vaší odpovědi nepřinesly žádný nový argument, který by nás přesvědčil o vadnosti našeho postupu. Navíc již opět používáte smyšlené informace, na základě kterých pak stavíte další účelové vývody. I proto nepovažujeme za nutné Vámi uvedené skutečnosti zvláště komentovat nebo snimi polemizovat. Vše podstatné jsme Vám podle našeho názoru již sdělili.

Rádi bychom však uvedli na pravou míru Vaše spekulace o zamýšlené výpovědi smlouvy, kterou se údajně chystáme učinit. Ujišťujeme Vás, že naše strana výpověď smlouvy vtéto chvíli učinit nehodlá. Jak víte, smlouva je podle nás pouze rámcová a bez realizačního dodatku prakticky nemá právní závaznost. Vyloučit nelze také možnost absolutní neplatnosti smlouvy, což má obdobné právní důsledky. Bylo by tedy absurdní, abychom vypovídali smlouvu, kterou se snásledující výhradou necítíme být vázáni. Zopatrnosti a především sohledem na Vámi vyžádané stanovisko Ministerstva dopravy ČR respektujeme, že Vaše společnost má ztitulu rámcové smlouvy přednostní nikoliv však výlučné právo na provozování MAD až do roku 2013. Obecně tak nic nebrání tomu, aby došlo kuzavření dodatku pro rok 2008 i období následující až do roku 2013. To samozřejmě platí jen tehdy pokud budoucí finanční nabídky Vaší společnosti budou schopny obstát vporovnání skonkurenčními dopravci.

Dále Vás chceme ujistit, že jestliže ukončíte provoz MAD vroce 2007 ke dni, kterým nám spředstihem oznámíte, že takové jednání vžádném případě nebudeme považovat za porušení smlouvy, natož za důvod pro podání výpovědi. Naopak, takové jednání oceníme, neboť jsme přesvědčeni, že jedině tak lze uspokojivě urovnat naše současné spory o financování MAD vroce 2007.

Z výše uvedených důvodů Vás opakovaně žádáme, abyste nám nejpozději do 7 dnů od obdržení tohoto dopisu sdělili, kjakému nejbližšímu možnému dni jste připraveni provozování MAD pro zbývající část roku 2007 vČeské Lípě ukončit. Tento náš postup považujeme za zcela korektní, a to i sohledem na existenci pohledávky ve výši 51.142.789,-Kč, kterou za Vaší společností evidujeme, a kterou jsme uplatnili soudní cestou. Zároveň pevně doufáme, že své předchozí stanovisko přehodnotíte.

S pozdravem

Hana Moudrá

starostka

 

Hlasujte v nové anketě: Jste spokojeni s kulturním vyžitím na Českolipsku?

(anketu najdete v pravé spodní části stránky)