V rámci Libereckého kraje si nejlepší hodnocení vysloužila Česká Lípa. V kategorii mapující dopravu a infrastrukturu pro cyklisty a chodce přiřkli hlasující vedení města nejvíce jedniček.

V minulém roce dokončili v Lípě analýzu parkovacích potřeb města, která slouží jako podklad pro strategické a koncepční řešení problematiky parkování ve městě. Vyplynula z ní řada opatření, která jdou ruku v ruce. „Chceme je nyní zanalyzovat a začít na nich pracovat. Určitě počítáme s parkovacími domy a zvýšením kapacity parkování, ale nemůže být jedno opatření bez druhého, tak to nelze dělat,“ zdůraznila českolipská starostka Jitka Volfová.

V budoucnu plánují propojovat cyklostezky a cyklotrasy. Radnice má rozpracovanou projektovou dokumentaci k cyklostezce mezi Českou Lípou a Novým Borem. „Měla by sloužit nejen turistům, ale také těm, kteří dojíždějí do práce. A dále bychom chtěli propojit cyklostezku do Dubice, kde připravujeme nové koupaliště,“ nastínila plány Volfová.

Přehlídka studentských kapel Škola rocku na vodním hradě Lipý v České Lípě
Vysvědčení se blíží. Užijte si s dětmi odměnu za zvládnutý školní rok

Čtenáři nejvíce ocenili podporu sportu včetně dostatečných sportovišť. Do této oblasti totiž město dává v dotačním programu 15 milionů korun. Zaměřuje se na podporu sportování mládeže jako nástroje prevence proti sociálně-patologickým jevům. Podle starostky se věnují i koncepci dětských hřišť, které průběžně obnovují a v budoucnu počítají s dalšími investicemi do této oblasti.

Nejhůře dopadla Česká Lípa v hodnocení vytváření bezpečného města a vstřícnosti sociální politiky vůči ohroženým. Město spolupracuje s charitou a letos v září plánuje otevřít nový azylový dům. „Snažíme se rizikové skupiny podchytit, nabídnout jim zázemí a naučit je, jak nově uchopit svůj život,“ zdůraznila Volfová s tím, že zvyšování napětí je celospolečenský trend. „Průběžně situaci monitorujeme a počet přestupků či trestných činů se výrazně nezvyšuje,“ dodala.

V bytové politice hodnotili hlasující Českou Lípu spíše podprůměrně. Jelikož v minulosti město prodalo většinu bytového fondu, aktuálně má k dispozici 500 bytů. „Vnímáme poptávku po bydlení v rodinných domech. V roce 2019 jsme koupili od církve lokalitu na Slovance a dále pozemky ve Staré Lípě, kde plánujeme část pozemků zaplnit rodinnou zástavbou,“ dodala Jitka Volfová.


Nahrává se anketa ...

Nahrává se anketa ...

Nahrává se anketa ...

Nahrává se anketa ...