Obchvaty jsou v posledních letech velkým tématem takřka po celém Českolipsku. Zatímco stavba obchvatu v Dubé spěje do finále, Česká Lípa a Mimoň stále trpí neúměrnou dopravou přes města.

TISÍCE AUT DENNĚ

Centrem Mimoně projíždí denně několik tisíc automobilů včetně kamionů. O zklidnění dopravy usiluje radnice mnoho let. Mimoňský obchvat by měl propojit příjezdové cesty do města od České Lípy a Doks.

Ve hře byl ještě loni také odvážný projekt na přeložku vedoucí přes střed města. „Občané průtah skrze město nechtěli, tak jsme se vrátili k obchvatu. Je to běh na dlouhou trať, nyní čekáme, až novou koncepci schválí Liberecký kraj. Poté na obchvatu začneme pracovat," řekl k celé situaci František Kaiser, starosta města Mimoň. Trasa obchvatu by měla vést za dostihovou dráhou a za hlavním vlakovým nádražím.

Výstavba obchvatu vedoucího přes Českou Lípu, Nový Bor a Horní Libchavu se odsunula, stavba totiž chybí na seznamu prioritních položek, které bude možné realizovat bez nutnosti opakování posudku EIA. To se nelíbilo senátoru Jiřímu Voseckému, který proto inicioval petici.

Přeložka silnice I/9 a vybudování obchvatu České Lípy je podle některých odborníků důležitá pro celý region. Měla by odvést tranzitní dopravu mimo zastavěná území a odlehčit přetížené silnici mezi Novým Borem a Českou Lípou. Právě zde jsou dopravní nehody na denním pořádku a výjimkou zde nejsou ani nehody se smrtelnými následky.

V DUBÉ FINIŠUJÍ

Na co obyvatelé Lípy a Mimoně zatím marně čekají, se brzy dočkají v Dubé. Obchvat měl být podle plánu v provozu do konce loňského roku, ale kvůli zdržení při přípravách stavby a snaze dílo neuspěchat je jeho dostavba odložena na letošek. Stavbu, která se začala plánovat už před více než deseti lety, zdržovala také jednání o majetkovém vyrovnání se soukromým zemědělcem, který odmítal státu prodat pozemky v místech, kde má celý obchvat za Dubou vyústit.

„Část obyvatel se na obchvat těší, protože by ve městě měla se doprava značně zklidnit. Na druhou stranu někteří se obávají, že tady bude příliš velký klid. Osobně si myslím, že turisté, kteří sem jezdí, budou přijíždět i tak. A určitě ještě raději, když se nebudou bát, že je na silnici někdo srazí," uvedla k stavbě obchvatu již dříve Zdeňka Šepsová, starostka města Dubé.

První auta by po obchvatu měla začít jezdit letos v červnu. „V únoru se vzhledem ke klimatickým podmínkám provádělo pouze ohumusování svahů zemního tělesa hlavní trasy a silniční příkopy na přeložce silnice II/260. Jak počasí dovolí, začne dodavatel na stavbě intenzivně pracovat. Po zprůjezdnění budou ještě prováděny dokončovací práce mimo hlavní trasu obchvatu," řekl Josef Tomeš, vedoucí úseku výstavby Ředitelství silnic a dálnic ČR.