Více než 130 převážně mladších občanů vyplnilo dotazník, který byl původně připravený pro účastníky podzimní cyklojízdy ke Dni bez aut. Pro velký zájem ho však nakonec rozšířili i na střední školy a další místa.
Účastníci ankety odpovídali na sedm jednoduchých otázek. V prvních třech měli oznámkovat kvalitu zázemí pro cyklisty, zajištění jejich bezpečnosti a snahu radnice tuto problematiku řešit. V dalších bodech sami navrhovali opatření, která by vedla ke zlepšení současné situace a vyjadřovali svůj názor na uzavření centra města pro automobilovou dopravu. V závěru dotazníku uvedli, jaký typ dopravy ve městě upřednostňují.
Kvalitu zázemí pro cyklisty, zajištění bezpečnosti i snahu radnice o zlepšení ohodnotili dotazovaní průměrnou známkou 3,65. Mezi nejčastěji navrhovaná opatření patřila realizace jízdních pruhů a stezek pro cyklisty a instalace stojanů pro kola. Většina, tedy 98 dotazovaných, se vyslovila pro uzavření centra města pro automobilovou dopravu s výjimkou zásobování ve vyhrazených hodinách. Nejvíce preferovanou formou dopravy byla chůze, za kterou následovala cyklodoprava a na třetím místě skončila MHD. Automobil upřednostnilo pouhých jedenáct dotazovaných.
Miloslav Lomič, dobrovolník Hnutí DUHA a iniciátor ankety, k tomu říká:
„Je povzbudivé, že většina účastníků ankety si nejen uvědomuje potřebu řešit problémy s nezvládnutou dopravní situací ve městě, ale že tito lidé navrhují konkrétní opatření. Souvisí to zcela jistě s tím, že dnešní studenti více cestují do zahraničí a mají možnost vidět moderní města, která omezují automobilovou dopravu a zvýhodňují chodce, cyklisty a dopravu hromadnou. Tím žalostněji pak na ně musí působit realita v České Lípě, kdy po sedmi letech volání občanských iniciativ po realizaci alespoň jízdních pruhů pro cyklisty nenajdou ve městě ani jeden.“

Další zprávy z regionu najdete zde