Akce probíhala od pátku 27. srpna do neděle 29. srpna 2021 na několika místech v kraji. "Cílem prevence byla snaha ovlivnit nekázeň účastníků silničního provozu a snížit nepříznivý vývoj dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích," uvedla tisková mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová.

Policisté se zaměřovali zejména na dodržování stanovené rychlosti jízdy, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů při přepravě dětí, telefonování za jízdy a technický stav motorových vozidel. Během akce rovněž věnovali pozornost pátrání po hledaných osobách, věcech a odcizených motorových vozidlech.

Nejrychlejší řidič na Českolipsku

Dopravně bezpečností akce se na území Libereckého kraje zúčastnilo více jak osm desítek policistů jak z dopravní, tak z pořádkové policie. Během tří dnů zkontrolovali policisté 1046 řidičů a zjistili 268 dopravních přestupků. 241 z nich vyřešili na místě pokutou, výše vybraných peněz vyšplhala na 80 031 korun. 27 přestupků předali policisté správním orgánům k dalšímu projednání.

"Nejčastějším prohřeškem řidičů bylo porušení rychlosti, a to ve 100 případech. Nejrychlejší řidiče jsme měli na Českolipsku, kdy jeden z řidičů překročil nejvyšší dovolenou rychlost mimo obec a na 90 km/h jel 140 km/h," řekla Šrýtrová. Dalšího "závodníka" policisté kontrolovali v obci, kde jel na 50 km/h rychlostí 100 km/h.

Celkem 21 řidičů mělo vozidlo ve špatném technickém stavu, 17 řidičů nepoužilo při jízdě bezpečnostní pás a 10 jich za jízdy telefonovalo. Dopravních přestupků se dopouštěli řidiči i na železničních přejezdech. Policisté jich museli řešit celkem 11.

Alkohol na kole i za volantem

Dopravní přestupky byly zjištěny i u cyklistů, a to v 9 případech. Na Jablonecku odhalili policisté 2 cyklisty pod vlivem alkoholu s naměřenou hodnotou téměř 1 promile. Mnohem vyšší čísla v souvislosti s požitím alkoholu či jiných návykových látek zaznamenali ale policisté u řidičů. Celkem 6 řidičů usedlo za volant pod vlivem alkoholu, v jednom případě s naměřenou hodnotou více jak 1 promile.

Dalších 8 řidičů odhalili policisté pod vlivem jiných návykových látek. Během kontrol se objevil i řidič, který neměl za volantem co dělat a další 3 řidiči u sebe neměli řidičský průkaz. Během této akce věnovali policisté také pozornost dálničním známkám. Ukázalo se, že je stále mnoho řidičů, kteří dálniční poplatky nepovažují za důležité, přestože jízda po dálnici je pro ně pohodlná. V souvislosti s dálničními známkami policisté uložili 8 pokud ve výši 12 300 korun. Celkem 28 řidičů nepředložilo při kontrolách policistům doklad o pojištění odpovědnosti.