Dva roky po zřízení skupiny prevence kriminality a výuky při Městské policii Česká Lípa nese tento krok již své první plody. Za úspěchem stojí zejména dopravní hřiště, kde tato skupina sídlí, a kde se jen za první polovinu letošního roku dopravní výchově věnovalo více než sedm stovek dětí.
„K výuce strážníci používají moderní datový projektor i různé didaktické pomůcky. Hřiště je vybaveno zánovními koly pro děti různého věku,“ říká ředitel českolipské Městské policie Lubomír Mery.
V rámci úzké spolupráce s BESIPem bylo v letošním roce českolipské dopravní hřiště útočištěm nejen pro okresní, ale i krajské kolo dětské dopravní soutěže. „Jeho kladné hodnocení se již dostalo i k našim zahraničním sousedům a v příštím roce bylo vybráno jako místo pro výuku žáků německé školy v Jonsdorfu na základě partnerské projektu Dopravní výchova v ČR a DE“,“ doplňuje Lubomír Mery.
Odměnou jsou spokojené děti
Aktivity zaměřené na prevenci kriminality podporuje jak město Česká Lípa, tak Liberecký kraj. „Že má existence této skupiny smysl, dokazují děkovné dopisy od učitelů, rodičů a spokojenost dětí,“ podotýká ředitel MP.
Za skupinou prevence kriminality a výuky při Městské policii Česká Lípa stojí tři strážníci, kteří musí své síly využít nejen při výuce na dopravním hřišti, ale pracují i na ostatních projektech či se věnují přednáškové činnosti. Dvě ženy z této skupiny a třetí z dopravního a přestupkového oddělení na městské policii v minulých dnech rovněž úspěšně zakončily dvouletý vzdělávací kurz, kde získaly akreditaci na krizové řízení a oblast domácího násilí.
I tyto poznatky společně s dalšími, které chtějí čerpat na stáži přímo u odborníků v Praze, zahrnou do své preventivní činnosti v následujícím roce.

Další zprávy z regionu najdete zde