Jak informovala mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová, z částky 27,5 milionu korun ušetřili 1,8 milionu. Kromě peněz z těchto programů rozhodovali zastupitelé také o třech žádostech o individuální dotace.

Nejvyšší částka čekala na sportovce. Dostali téměř 13 milionů korun. „Mezi tradiční příjemce s nejvyšší finanční dotací patří sportovní kluby, ale také poskytovatelé sociálních služeb. Oproti loňsku byly vyčerpány dotace v oblasti životního prostředí a cestovního ruchu,“ potvrdila Kňákal Brožová.

Podle starostky Jitky Volfové (ANO) se i letos opakovala situace, že požadavky výrazně přesáhly objem peněz, který byl k dispozici. „Letošní rok není, navzdory koronakrizi, výjimkou,“ uvedla starostka a upřesnila, že mnohdy jde o podporu činností, které probíhaly i během nouzového stavu nebo které lze provádět bez omezení, jako jsou například opravy budov. „Rozhodli jsme se přidělit dotace v plné výši, protože nechceme jednotlivé spolky brzdit v aktivitě, kterou nyní, po skončení nouzového stavu, hýří. Pokud dotace spolky nevyčerpají, vrátí je městu,“ dodala Volfová.

Kromě částek na dotace zastupitelé projednali tři žádosti o individuální příspěvky. Žádaly o ně subjekty, které nenaplňují pravidla dotačních programů. Sto padesáti tisíci korunami tak město podpoří činnost místního střediska výchovné péče. Nejvyšší částku, 550 tisíc, pošle spolku ARBOR, který je pořadatelem Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica.

O dalších téměř 250 tisíc žádala město místní TJ Lokomotiva, které by je použila na opravu fasády a sociálního zařízení na hřišti. Tuto žádost však zastupitelé nepodpořili. „Jsme jedno z málo měst v ČR, které dotace do sportu, kultury, opravy památek, životního prostředí, sociálních služeb nekrátí a přidělí v plné výši. Je to důležitý signál našim aktivním spoluobčanům, aby se naše město rozjelo co nejrychleji,“ komentoval hlasování zastupitel Roman Málek (Živá Lípa).

Jeho kolega Miroslav Hudec soudil, že je rozdíl, jestli se krátí částka 13 milionů určená na sport nebo 150 tisíc pro sféru životního prostředí. „Přidělená částka zdaleka nestačila. Žádostí bylo celkem za 250 tisíc korun a převážně se týkaly včelařství, tedy něčeho, co rozhoduje třeba o úrodě na polích a v sadech,“ řekl Hudec. Podle něj byli tito prosebníci velmi skromní, žádali jen o několik málo tisíc. „I ty jsme ale museli krátit skoro na polovinu, když jsme všem žadatelům chtěli dát aspoň něco,“ podotkl.

Schvalování dotací předcházela skoro dvouhodinová úvodní diskuse o možnostech města poskytnout podporu zejména podnikatelům postiženým několikatýdenní karanténou způsobenou pandemií koronaviru. „Rozhodnutí vedení města, které pouze odkládá platbu nájemného, je naprosto nedostatečné. Navrhoval jsem, abychom u provozoven, které byly nuceně uzavřené, nájem na dobu několika měsíců zcela odpustili a pomohli tak udržení provozoven i do budoucna,“ zmínil opoziční zastupitel Juraj Raninec (ODS), který požadoval, aby se příště zastupitelé tímto zabývali a schválili skutečnou pomoc. „Inspirací, jak účinně pomoci, je dost z jiných měst jako například Frýdlantu v Čechách, kde balíček opatření pro podporu podnikatelů byl schválen před více než měsícem,“ poznamenal Raninec.

Nejvíce peněz měla Česká Lípa v dotačním programu pro sportovce, bezmála 13 milionů. Z nich je 8,5 milionu tradičně připraveno pro podporu klubů pracujících s dětmi a mládeží. V programu zůstala také v loňském roce doplněná kategorie na podporu výrazné reprezentace sportovních kolektivů dospělých, na kterou je připraveno stejně jako v roce 2019 2,5 milionu korun.