Z pohledu žadatele, tedy Euroregionu Nisa a zúčastněných partnerů, jsou důvody uvedené v zamítnutí irelevantní a vycházejí ze subjektivního rozhodování Monitorovacího výboru a z údajného nedostatku finančních prostředků. „Euroregion Nisa, spolu se zúčastněnými obcemi, vložil do projektu značné množství vlastních sil a prostředků a pokud bude přetrvávat zájem, tak je připraven i v následujícím monitorovacím období, ihned po spuštění programu, podat znovu aktualizovanou žádost o dotaci na obdobný projekt,“ uvedl starosta Skalice Jiří Löffelmann. To vše platí za předpokladu, že bude i v následujícím období možnost žádat o prostředky na výstavbu a rekonstrukce rozhleden.