Radní odsouhlasili vyhlášení pěti dotačních programů města. Na ně je v rozpočtu města pro rok 2023 vyčleněná částka bezmála šest milionů korun. Žádost bude možné podávat od 17. února. Jednotlivé výzvy a podmínky programů s výjimkou dotačního programu č. 5 (sociální oblast) najdou zájemci na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup, na webových stránkách města a na Portálu občana.

Rada města souhlasila s vyhlášením dotačního programu č. 5. v sociální oblasti v pondělí 6. února a vyhlašuje dvě výzvy v tomto dotačním programu. Specifické podmínky pro dva podprogramy jsou součástí výzev, které budou zveřejněny v následujících dnech. Zájemci mohou podávat žádosti v souladu s výzvou od 13. března.