Projekt na rekonstrukci dráhy počítá s investicí cca 36 milionů korun. Zahrnovala by i úpravy fotbalové hřiště, vybudování systému automatické závlahy a sportovci by se dočkali nového umělého osvětlení areálu.

Z výzvy Národní sportovní agentury by mohlo město získat až 70 procent uznatelných nákladů, spoluúčast města je tak odhadnuta na cca 15 milionů korun. Českolipští zastupitelé na svém zářijovém jednání proto odsouhlasili povinnou finanční spoluúčast v případě, že by město dotaci získalo. „Stavební práce by mohly být zahájeny v příštím roce, hotovo by pak mělo být do konce roku 2025,“ uvedla mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová.

„Uvědomujeme si, že stav atletické dráhy opravdu není dobrý. O dotaci nyní žádáme již potřetí a znovu nemáme jistotu, zda budeme úspěšní. I v případě, že dotaci nezískáme, jsme připraveni do rozpočtu na příští rok uvolnit potřebné finanční prostředky, abychom stavbu mohli zahájit. Projekt i stavební povolení máme, doufám, že se nám tedy podaří vysoutěžit i zhotovitele,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.