Z celkového počtu 219 330 vlaků osobní dopravy vypravených v lednu jich včas jelo 205 293, tedy přesně 93,6 %. „Převážná většina zpoždění přitom vznikla kvůli vnějším vlivům, které České dráhy nemohly ovlivnit,“ vysvětluje Miroslav Jasenčák, ředitel Odboru řízení provozu a organizování drážní dopravy Českých drah. „Čtvrtinu všech zpoždění dálkových vlaků způsobily traťové závady jako třeba lom kolejnic, dále závady zabezpečovacího zařízení nebo trakčního vedení. Dalších téměř 32 % zpoždění vlaků zavinily nehody, sebevražedné pokusy, počasí, ale také zásahy policistů a lékařů přímo ve vlacích.“
„Zpožďování vlaků na straně Českých drah zavinily v lednu zejména závady na hnacích vozidlech a osobních vozech, což byl důsledek velkých mrazů,“ vysvětluje Miroslav Jasenčák. „V lednu takto vzniklo 18 % zpoždění. V ostatních částech roku tyto poruchy způsobují jen kolem deseti procent zpoždění.“

Zpožděných vlaků podle mluvčího ČD ubývá. V roce 2008 vyjelo celkem 3,16 milionu vlaků. Z tohoto počtu dojelo 2,89 milionu spojů včas, tedy 91,4 %. V dálkové dopravě vzniklo 48 % zpoždění vlivem závad na tratích, zabezpečovacím zařízení a trakčním vedení, za které nese odpovědnost státní organizace Správa železniční dopravní cesty.
Necelá tři procenta zpoždění vznikla u mezistátních vlaků už v zahraničí a zhruba 17 % způsobily další mimořádnosti jako zásahy Policie ČR a lékařů, nehody a nepříznivé počasí. Z důvodů na straně Českých drah tak vznikla necelá třetina zpoždění: závady lokomotiv a osobních vozů způsobily 18 % zpoždění, zbytek tvoří čekání na přípoj a přepravní a provozní důvody.
Jezdíte vlakem do práce, do školy? Jaké máte zkušenosti s dodržováním jízdních řádů? Je pravda, že v posledních letech je situace lepší? Podělte se s námi o své zkušenosti v internetové diskusi.