„Rodinám s dětmi nabízíme sociální poradenství, pomoc při vyřizování dávek a zajišťování sociálních služeb, pomoc při komunikaci s úřady a dalšími institucemi, doprovázení. Můžeme poskytnout i podporu při řešení nevyhovující bytové situace, pomoc při řešení obtížné finanční situace, rodičům pomoci při hledání zaměstnání, zajistit pracovně výchovnou činnost s dětmi či jinou podporu v závislosti na potřebách a přáních rodiny a možnostech služby,“ upřesnila Jindřiška Máchová, terénní sociální pracovnice.

„Uspěli jsme ve veřejné zakázce vypsané Libereckým krajem a na základě toho jsme mohli vytvořit nová kontaktní místa sdružení v Jablonci nad Nisou, České Lípě a Semilech,” uvedla Petra Kuntošová, koordinátorka služby v Libereckém kraji.

V každé spádové oblasti působí vždy jedna terénní sociální pracovnice, která může rodinám s dětmi, u nichž je ohrožen vývoj v důsledku dopadů dlouhodobé krizové situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, nabídnout komplexní podporu s cílem danou situaci zvládnout.

Pobočka v České Lípě sídlí na adrese: Roháče z Dubé 496 v prostorách farního úřadu CČSH. Zde tuto terénní sociální službu zajišťují Marie Náhodová a jako dobrovolník Vlastimil Náhoda, kteří jsou k dispozici v kanceláři v pondělí od 12.00 hod do 16.00 hod a ve čtvrtek od 10.00 hod do 14.00 hod. nebo na tel. 602700670.