Den pro Afriku uspořádal Dům dětí a mládeže Smetanka v novoborském Parkhotelu. Večera plného afrických rytmů, přednášek a především dražby děl mladých výtvarníků se zúčastnila přibližně stovka návštěvníků včetně starostky města Stanislavy Silné a místostarosty Jindřicha Mareše.
„Výtěžek dražby poputuje do stacionáře pro sirotky ve středoafrickém městě Bozoum, nad kterým DDM Smetanka převzala ve spolupráci s obecně prospěšnou společností SIRIRI patronát,“ říká ředitelka DDM Jana Lovecká.
Životní náklady na stravu a školné činí pro jedno dítě stacionáře necelé dva tisíce ročně.

Další zprávy z regionu najdete zde