Znuděné děti experimentují v létě s drogami. Prázdniny pro většinu dětí znamenají volný čas, ve kterém se věnují svým koníčkům, jezdí na tábory, navštěvují babičky nebo se sluní na plážích ať doma nebo u moře. Pro mnoho –náctiletých však prázdniny představují jen spoustu volného času, který nevědí, jak zaplnit.
Nudu si pak krátí na ulici. Od posedávání na lavičkách a obrubnících je pak už jen kousek k zakázanému ovoci, které je láká na každém kroku. Nikoho už nepřekvapí, že znuděná mládež konzumuje ve velkém alkohol. Hloučky adolescentů popíjejí vše, co jim v supermarketech a večerkách prodají a mnoho z nich začne pokoušet i jiné drogy. Marihuanou počínaje a tvrdými drogami konče.
Rodiče takových dětí pak vyhledávají pomoc v protidrogových poradnách více než v jiném ročním období.
„Letní měsíce pro nás už každoročně znamenají větší návštěvnost rodičů dětí, které o prázdninách podlehly drogám. Rodiče takových dětí vůbec nevědí, jak se mají vůči svým ratolestem zachovat a hledají radu u nás,“ řekla vedoucí českolipského K-centra Magda Jogheeová. „V převážné většině se na nás obracejí s tím, že jejich děti kouří marihuanu.
Výjimkou ale nejsou ani případy, kdy děti začínají experimentovat s pervitinem.“

„Pervitin je na Českolipsku stále nejrozšířenější tvrdou drogou a sehnat se dá v podstatě kdekoliv. Každý, kdo ho hledá, tak ho dříve nebo později najde,“ sdělila Magda Jogheeová, vedoucí českolipského K-centra.
„Rodiče mě vedli ke studiu a jedinou mojí vyhlídkou do budoucna byla další škola a práce. Já hledal něco jiného. Drogy jsem pokoušel od čtrnácti let každé léto a po studiích jsem začal brát naplno,“ sdělil Robert, drogově závislý klient českolipského K-centra. „S odstupem času lituji, že jsem s drogami vůbec kdy začínal,“ povzdechl si.
Jak říká, tenkrát to pro ně byla jediná možnost, kterou znal a která mu pomáhala oprostit se od každodenního stereotypního života. „Droga mi dávala svobodu. Nedělal jsem, co mi ostatní nalinkovali. Teď už svobodný nejsem. Moje svoboda se ztratila s drogovou závislostí a jediným mým každodenním cílem je sehnat svůj fet,“ dodal Robert.
Tak jako většina narkomanů hledá příčinu v těch druhých. „Chtěl bych vzkázat všem lidem, aby ukázali mladým, jaké možnosti dnes mají. Mohou cestovat, mohou dělat, co je baví. Nenuťte mladé, aby dělali to, co chcete vy. Dejte jim křídla a oni budou létat. Nesvazujte je a oni nebudou muset utíkat k drogám.“
Největší nápor zoufalých rodičů, stejně jako každý rok, očekávají v českolipském centru drogově závislých začátkem školního roku. Drogová závislost se totiž projeví naplno, až když dětem znovu nastanou povinnosti. Zanedbávaná školní docházka, větší finanční nároky dětí a změna jejich chování přivádí rodiče na myšlenku, že něco není v pořádku. Je jen malé procento těch, kteří podlehnou o prázdninách drogám natolik, že se už sami nedokáží vrátit do starých kolejí. Jsou ovšem i takové případy, že už s drogami skončit nedokážou.
Těm se pak život obrátí naruby. Odvrátí se od rodiny i od přátel, odejdou ze školy a jejich jedinou starostí začnou být drogy a peníze na ně. Jen českolipské K-centum navštívilo v prvním pololetí letošního roku 37 nových drogově závislých a to nejsou zdaleka všichni.
Mnoho narkomanů služby protidrogových center vůbec nevyhledává.