Jak zdůraznil zakladatel společnosti Josef Grischa Kahlen, reaktor R4 najde uplatnění v provozech, kde ostatní technologie na zpracování odpadu nestačí. „Kromě efektivního zpracování materiálu může být aktuálně velkým přínosem zejména pro teplárny, které tak mohou nahradit fosilní paliva a snížit náklady na vstupní surovinu. Zájem projevila například teplárna v České Lípě, se kterou již delší dobu jednáme. Další zájemce máme například mezi provozovateli autovrakovišť a průmyslových podniků,“ uvedl Kahlen. Důmyslné zařízení začíná zajímat i města, jelikož se potýkají s narůstajícími náklady na likvidaci svých odpadů.

„Ve zdejším centru jsem se byla podívat. Byla představena 4. generace plazmového reaktoru, který je v areálu kompletně dokončen a připraven ke komerčnímu využití. Ten pro menší města naší velikosti vhodný není, ale probíhá vývoj dalších zařízení,“ sdělila Irena Žalovičová, starostka města Dubá.

Plazma s až 5 000 °C

Reaktor R4 technologicky navazuje na předchozí vyzkoušené generace reaktorů. Předchozí model reaktoru R3 zvládl zpracovat „jen“ 150 kg odpadu za hodinu. Při konstrukci R4 technici a vědci využili všechny doposud získané zkušenosti z více než dvanáctiletého vývoje s cílem dosáhnout co největší efektivity provozu bez vytváření ekologické stopy. Millenium Technologies spolupracuje na tomto projektu s několika progresivními firmami ze specializovaných oborů i s akademickými pracovišti, nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí.

„Poradí si například s těžko zpracovatelnými díly z autovraků, nerecyklovatelnými plasty, lopatkami z větrných turbín vyrobených ze sklolaminátu, ale dokonce i s čistírenskými kaly nebo nebezpečným nemocničním materiálem,“ přiblížil Kahlen. Jak vysvětlil, vstupní surovina je uvnitř reaktoru vystavena teplotě 1 100 až 1 400 °C a přímému kontaktu s výronem plazmatu o teplotě 3 000 až 5 000 °C. Tím dochází k rozkladu organických sloučenin a vzniká tak syntézní plyn a sklovitá struska. Syntézní plyn má stabilní složení, jedná se o směs CO, H2, CO2 a N2. „Je v zásadě velmi podobný svítiplynu, který byl dříve užíván místo zemního plynu,“ řekl Kahlen.

Ustavující zastupitelstvo v Doksech a volba nového starosty. Středa 23. listopadu 2022
Razantní změny nechystám, ujišťuje nový starosta Doks Fajbík

Vitrifikovanou strusku, která je inertním materiálem, lze využít ve stavebnictví, ale také při budování silniční infrastruktury. Cenné je, že celý proces zpracování odpadu v reaktoru za pomocí plazmatu je zcela bezemisní.

„Při současných cenových či finančních relacích je celý náš systém ekonomicky návratný, a to platí i pro jeho energetickou bilanci. Hodně ale záleží na tom, jaký materiál použijete, co bude vstupní surovinou. Jiné to bude s běžným komunálním odpadem, jiné třeba s nebezpečným látkami,“ uvedl ředitel firmy Marek Lang. „Likvidace odpadu je ovšem jedna věc, druhou pak skutečnost, že syntézní plyn je schopen mimo jiné nahradit zemní plyn. To je dnes dobře a výhodně obchodovatelná komodita,“ zdůraznil.

Společnost Millenium Technologies a. s. se zaměřuje na vývoj a výrobu technologie pro plazmové zplyňování a vitrifikaci vstupních surovin s různým podílem energie a anorganické části. Jedná se například o efektivní, environmentálně šetrné a zcela bezpečné zpracování odpadních látek různého stupně nebezpečnosti, jejichž produktem je syntézní plyn a sklovitá struska. Oba produkty jsou druhotně použitelné jako energetický zdroj, respektive stavební materiál. Společnost Millenium Technologies provozuje vědecko-technický park v Dubé, kde probíhá výzkum a testování technologie, a to ve spolupráci s odborníky z vědeckých pracovišť a vysokých škol. Společnost vedle výzkumu a testování připravuje komerční projekty ve spolupráci s řadou potenciálních klientů, například samospráv měst a obcí, ČOV či zdravotnických zařízení.