Těžko něco lidem v Dubé chybí víc. Těžko existuje téma, o kterém by Dubští víc diskutovali v posledních dvaceti letech. Téma, kterému se v Dubé nedá vyhnout, je opět na scéně. Tentokrát ovšem podstatně jinak.

Legendární hotel a restaurace Slavie v Dubé je konečně na cestě k obnově. „Letos začneme opravovat střechu nad sálem a nad vstupním křídlem," říká starostka Dubé Zdenka Šepsová. „Je to počátek, první etapa plánované rekonstrukce."

Radnice chce objekt přivést minimálně do takového stavu, aby v něm mohla otevřít společenský sál. „Nic podobného v Dubé totiž nemáme. Velmi nám chybí prostory pro společenské účely," popsala starostka.

Kolik etap obnovy proslulý podnik čeká a kdy dojde k jeho otevření, zatím není jasné. „Bude to závislé na financích. Na tom, zda se nám v budoucnu podaří získat nějakou dotaci, s níž by souvisela případná spoluúčast, nebo na tom, jak velkou částku na obnovu Slavie uvolní z rozpočtu města zastupitelé," podotkla Zdenka Šepsová.

První etapu financuje ze svého rozpočtu samo město, vydá na ní necelé tři miliony korun.

Zkrachoval majitel i jeho banka

Legendární Slavie má za sebou v posledních dvaceti letech hodně smutnou historii. Majitelem restaurace a hotelu na počátku 90. let minulého století bylo spotřební družstvo Jednota, které v roce 1992 Slavii prodalo do rukou společnosti HS. Ta ale nakonec skončila v likvidaci stejně jako Banka Bohemia, která jí poskytla úvěr.

Na počátku tisíciletí tak muselo město Dubá objekt vykoupit od správce konkurzní podstaty. „Bylo to známé centrum veškerého kulturního a společenského dění nejen pro obyvatele Dubé, ale i pro lidi z okolních obcí. A právě z tohoto důvodu jsme cítili povinnost převzít objekt do svého vlastnictví," popisoval pro Českolipský deník v roce 2001 tehdejší starosta Dubé Stanislav Červený.

Město se v dalších letech pokoušelo objekt prodat nebo pronajmout, ale o chátrající restauraci se sálem už nikdo nestál. O rekonstrukci se častokrát mluvilo. Nakonec k ní dochází až nyní.