Tehdy sem k zápisu do první třídy přišel Tomáš Pompa a ačkoli škola v té době nebyla jakkoli připravená na výuku nevidomých, museli jej přijmout a vlastně se tomu ani nijak nebránili.

Uběhlo už tři a půl roku a Tomášova učitelka ovládá Braillovo písmo a nepotřebuje ve třídě při výuce už ani osobní asistentku, která by se o Tomáše během hodin starala. Vlastně jí ani nic jiného nezbývá. Škola totiž od zřizovatele, tedy kraje, nedostává na asistenční služby dostatek peněz. Kraj přispívá pouze na jednu asistentku a to ještě pouze na poloviční úvazek. Ta se věnuje Tomášově sestře Martině, která je stejně jako on nevidomá a v současné době navštěvuje druhou třídu.

Kromě peněz na asistentku chybí škole i peníze na další věci, které jsou k výuce nevidomých žáků zapotřebí, což potvrzuje i ředitelka školy Jindřiška Skalická. „Na nevidomé děti sice dostáváme větší příspěvky než na zdravé děti, ale ty ani zdaleka nepokryjí náklady s jejich výukou spojené,“ uvedla. „Jen přeložení učebnice do Braillova písma stojí hodně peněz. Vytištění učebnice, která je již přeložená, vyjde přibližně na tisíc korun. Když chceme přeložit učebnici novou, vyjde nás to na mnohem více.“

Kromě učebnic ale nevidomí žáci potřebují i mnoho jiných pomůcek. I ty stojí peníze, které musí škola platit z vlastních prostředků a ačkoli rodiče nevidomých dětí dostávají sociální příspěvky určené na zabezpečení dětí, školní pomůcky musí hradit škola. Zákon totiž říká, že vzdělání je zdarma.
Škole proto nezbývá nic jiného, než žádat o peníze někoho jiného než je její zřizovatel.

Vybavení zde pořídili už v předešlých letech a už ho mají dostatečné. Peníze ale potřebují stále. Rádi by totiž přijali další asistentku, která by pomáhala Tomášovi ve čtvrté třídě. Kromě jeho třídní učitelky jej totiž začínají učit i učitelky, které se s výukou nevidomých dětí dosud nesetkaly. Například při angličtině by se Tomáš bez pomoci neobešel.

„Proto jsme požádali o finanční pomoc Nadační fond Českého rozhlasu,“ uvedla Tomášova třídní učitelka Veronika Matějková. Finanční příspěvek škola také dostala, a to v plné výši, jakou požadovala, tedy více než 55 tisíc korun. „Za tento příspěvek děkujeme, a to nejen Nadačnímu fondu Českého rozhlasu, ale i všem, kteří nám prostřednictvím sbírky Světluška pomohli,“ děkují společně Veronika Matějková i Zdeňka Wagenknechtová, která je třídní učitelkou Tomášovy sestry Martiny.