Senioři budou mít od nynějška v Doksech o něco barevnější život. Ve čtvrtek odpoledne se sešli na ustavující schůzi klubu důchodců v Domě pečovatelské služby Doksy.
Budou se scházet jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek. Program by si měli tvořit převážně sami. Jak vyplývá ze zkušeností podobného klubu v České Lípě, není problém, aby klub tímto způsobem fungoval.
Na čtvrtečním setkání v Doksech byl i Jan Grus, který je již jedenáct let předsedou českolipského klubu. Přinesl kroniku a pohovořil o aktivitách, které s dalšími v České Lípě připravuje. Jsou to různé kulturní a společenské akce, ale dokonce i sportovní aktivity. „Třeba jsme skákali přes deseticentimetrovou překážku,“ řekl s úsměvem osmaosmdesátiletý Jan Grus. Oblíbené jsou také různé zájezdy a výlety.
„Chtěli jsme klub v Doksech hlavně nastartovat, a potom bude dobré, když si budou senioři tvořit program sami,“ uvedl starosta Doks Zdeněk Krenický. „Oni sami nejlépe vědí, co potřebují,“ dodal.
Nápad založit klub pro seniory se zrodil v březnu tohoto roku na pracovní skupině pro komunitní plánování. Občané předtím vyplňovali dotazníky, co jim v Doksech chybí, co by si přáli, a zaznělo i přání na klub důchodců. „Poté jsme udělali speciální dotazník pro seniory, abychom upřesnili jejich potřeby,“ říká Jitka Dočkalová, vedoucí sociálního a školského odboru, která čtvrteční akci připravila.
Do klubu mohou přijít také senioři z Doks a okolních obcí, nikoliv pouze obyvatelé domu s pečovatelskou službou nebo sousedícího domova důchodců.
Velmi aktivní činnost vyvíjí i klub důchodců v Novém Boru, který je organizován i v rámci Svazu důchodců ČR. „Každému klubu to doporučuji,“ říká předsedkyně novoborského klubu Hana Novotná. „Je dobré mít zastřešující organizaci, a také čím víc bude celkově členů, tím lépe.“
Klub v Novém Boru získává dokonce granty od města na různé činnosti – zájezdy do divadel, na poznávací výlety, na pobytové zájezdy do hor nebo na rekondiční cvičení v Jetřichovicích.
Mezi další aktivity patří besedy o cestování nebo o historii, pravidelné tanečky Tingltangl nebo zdravotní cvičení. Klubové činnosti se účastní skoro dvě stě členů.

Další zprávy z regionu najdete zde