Den otevřených dveří zde začíná v 10 hodin a potrvá do 18 hodin. Zájemci se poprvé budou moci detailně podívat na interiéry Domu rodiny a od průvodců se dozví všechno o aktivitách organizace, která v regionu pomáhá lidem především v sociální oblasti, ale i ve vzdělávání. Kromě této možnosti je venku a v blízkém cyklistickém areálu přichystán zábavný program. „Nabídneme guláš, novoborské pivo Born a opravdické vafle, podle kterých se jmenuje naše nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,“ uvedla ředitelka neziskovky Petra Vlčková.

Její týmová kolegyně Jana Matyášová doplnila: „Počítáme, že se zítra přijde podívat především veřejnost z Nového Boru, protože vědí, že jsme stavěli, tak jsou zvědaví jak výsledek vypadá. Ukážeme jim, co tady vlastně děláme, kdyby nás potřebovali.“ Sociální pracovníci se těší i na sousedy z okolní lokality. „Kdysi tu existovala městská ubytovna pro sociálně nejslabší, pro bezdomovce, což si právě místní pamatují a zůstávají tak ostražití, rádi je tu provedeme a uklidníme,“ podotkla Vlčková.

V novostavbě už fungují tři služby, uvedené nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vafle, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Štafeta a Občanská poradna. „Tyto služby budou v následujících letech pomáhat rodinám i jednotlivcům zvládat dopady pandemie a pokračovat ve snižování rozdílů mezi lidmi,“ řekla Vlčková. Během uplynulých měsíců se pracovníci Rodiny v centru zaměřovali hodně na doučování dětí: „Byly to děti, co bez pomoci nejsou schopni distanční vyučování vnímat,“ poznamenala ředitelka.

Jak zdůraznila, velké množství rodin žilo již před vypuknutím pandemie na hranici svých možností, právě jim Rodina v centru nabízela a nabízí svou pomoc. „Věnujeme se třeba rodičům, kteří se nechovají jako kompetentní rodiče, protože se neumí postarat o své děti, v těch rodinách nejsou plněna jejich základní práva jako je právo na jídlo, spánek a tak dále. Občanská poradna zase s klienty probere jejich majetkoprávní, pracovněprávní potíže, problémy v sousedských vztazích nebo poradí i v jednání například s lékaři,“ nastínila Vlčková.

Novostavba sociálního centra včetně vybavení vyšla na 17 milionů korun. Postavit si dostatečné zázemí pro své aktivity bylo možné jen díky získání dotace 16,2 milionu korun na stavbu od Evropského fondu regionálního rozvoje. Na zbytek vyhlásila organizace veřejnou sbírku. „V současné chvíli dostavbu podpořilo 130 lidí, aktuálně je na účtu 360 tisíc korun. Jsme jim nesmírně vděčni,“ zmínila Petra Vlčková.

Po rozjetí běžného provozu budou lidé moci pod jednou střechou řešit celou paletu svých problémů, počínaje ztrátou a hledáním nového zaměstnání a bydlení, řešením rodinných krizí a obnovou rodinných vztahů přes občanskoprávní nebo trestněprávní kauzy, zdravotní problémy až po hmotnou nouzi, řešení zadlužení a exekucí. Klienti budou moci volně přecházet mezi různými typy služeb a řešit své problémy bez zbytečných místních a časových bariér. „Se zahradou máme velké plány, kousek pozemku jsme si ještě pronajali od města, celé okolí chceme zvelebovat,“ sdělila Jana Matyášová.