Shodli se na vyvolávací ceně 2 miliony 400 tisíc korun a dražební jistině ve výši 100 tisíc, přihazovat se bude po 50 tisících. Město dům koupilo v roce 2001 od Severočeské energetiky a. s. Děčín, v objektu několik let sídlil úřad práce, nadále v něm zůstávají dvě provozovny a v prvním patře domu jsou tři obsazené byty.

Prodejem nemovitosti se zastupitelé zabývali od roku 2007, aktuální je od doby, kdy budovu opustil úřad práce. Zastupitelstvo chtělo původně dům prodat formou obálkové metody za minimální cenu 3 miliony korun. Záměr poté zrušili a stanovili jako podmínku prodeje využití nemovitosti pro zdravotní a sociální služby, opět obálkovou metodou s minimální cenou 3 miliony korun.

Tento záměr byl zrušen letos v lednu a zastupitelstvo schválilo záměr nový, vycházející z aktualizovaného znaleckého posudku, v němž minimální cena nemovitosti vycházela na 3 miliony 200 tisíc korun, ale forma a podmínka prodeje se nezměnily.

Poněvadž o nemovitost nikdo nejevil zájem a město dům nepotřebuje, vrátili se zastupitelé k prodeji objektu na květnovém zasedání. V diskusi probírali podmínky prodeje, hovořili o ceně, za kterou je ochotné město dům prodat.

Padl návrh o pronájmu nemovitosti, vzápětí zazněla poznámka, že v rozpočtu nejsou finanční prostředky na rekonstrukci budovy a že se peníze získané v dražbě budou městu hodit. „Prodáme dům v dražbě, je nejprůhlednější,“ dospěli k závěru zastupitelé a po několika neprůchodných návrzích schválili 2 miliony 400 tisíc korun jako minimální vyvolávací cenu.