Jednu z nejnákladnějších silničních zakázek v Libereckém kraji získalo sdružení firem Eurovia CS, SaM silnice a mosty a Integra stavby. Stavba je vedena na jižní hranici CHKO Lužické hory a severozápadně od silnice I/9 leží přírodní rezervace Klíč. Rozšíření bude provedeno vlevo ve směru od Nového Boru na Svor. „Zkapacitnění zvýší bezpečnost a plynulost v daném úseku, umožní bezpečně předjíždět a oplocení minimalizuje srážky se zvěří. Doprava roste neustále, ukazují to i poslední sčítání,“ sdělil ředitel liberecké správy ŘSD Jan Wohlmuth

Samotné stavbě předcházely přípravné práce v podobě kácení stromů či budování geodetického bodového pole. Součástí stavby budou 3 nové mosty, z toho 2 přes migrační trasy pro zvěř, nezbytné přeložky inženýrských sítí a doprovodných cest, jako přístupy na lesní i obecní pozemky. Podobu změní i křižovatka silnici I/9 a I/13 ve Svoru, kde se v minulosti odehrála řada dopravních nehod s tragickými následky. Vznikne zde okružní křižovatka.

Autovraky v České Lípě.
V Lípě bojují s autovraky, postupně mizí z ulic

„Jsme rádi, po kruhovém objezdu voláme už řadu let. Navíc díky novým plánovaným podchodům pro zvěř se tu sníží počet dopravních nehod způsobených střety se zvěří,“ podotkla starostka Svoru Kateřina Jonáková.

Řidiči budou moci po celou dobu prací dotčeným úsekem s omezením projíždět.