Ten začne fungovat od 1. ledna 2014 v Domě s pečovatelskou službou v Ústecké ulici na Ladech. Celkem zde najde místo 20 seniorů.

Přihlášky si mohou zájemci vyzvednout v kanceláři příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy ve Školní ulici nebo stáhnout z webu www.ssmcl.cz.

Nový domov pro seniory vznikl rekonstrukcí jednoho patra Domu s pečovatelskou službou. Za více než milión korun zde vznikly nové bezbariérové pokoje. Bydlet v nich budou moci lidé starší 65 let, kteří se o sebe již nedokážou postarat. Do nového zařízení nebudou přijímáni klienti, kteří jsou soběstační nebo trpí nějakou formou demence či psychickou poruchou. Podmínky pro přijímání klientů schválili na svém listopadovém zasedání českolipští radní.

Při přijímání budou mít přednost obyvatelé České Lípy a přidružených obcí. Pro přijetí musí mít lidé kladné stanovisko tzv. doporučujícího lékaře. O nové klienty se v Domě pro seniory postará celkem 18 zaměstnanců.