Dvacet pedagogů, kteří se svou činností zasadili o rozvoj školství v Libereckého kraji, v úterý převzalo u příležitosti Dne učitelů ocenění z rukou náměstka hejtmana Radka Cikla. Mezi oceněnými je například učitelka působící ve školství 52 let nebo učitelé, kteří se svými žáky zvítězili v soutěžích významných projektů.

„Liberecký kraj již od roku 2003 u příležitosti připomenutí narození J. A. Komenského – Dne učitelů, oceňuje pedagogické pracovníky ze škol a školských zařízení, případně další pracovníky, kteří pracují s dětmi a mládeží. Letos jsme ocenění předali dvacítce z nich, a to ve dvou kategoriích pod názvy: Výrazný přínos pro rozvoj školství v Libereckém kraji a Ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost,“řekl náměstek Cikl.

Ocenění převzali i čtyři učitelé z Českolipska. V kategorii „Výrazný přínos pro rozvoj školství v Libereckém kraji“ to byli Vojtěch Holub a Hana Tesárková.

Mgr. Vojtěch Holub

Vyučuje na Euroškole v České Lípě a je externím spolupracovníkem Technické univerzity v Liberci. V loňském roce připravili studenti pod jeho vedením projekt „Jak vyučovat holocaustu“. Pracovali s video archivem Centra vizuální historie 20. století Malach v Praze a výsledkem projektu jsou „minifilmy“ přibližující konkrétní osudů jednotlivých lidí, jejich rodin a přátel. V listopadu 2011 byl projekt představen studentům a představitelům města Česká Lípa, v lednu 2012 na konferenci u příležitosti výročí otevření Centra vizuální historie v Praze. Panu Holubovi se podařilo probudit u studentů zájem o historii - učil je kriticky myslet a samostatně tvořit s využitím moderních technologií, seznámil je s technikou a etikou střihu dokumentárních filmů.

Mgr. Hana Tesárková

Pracuje v základní škole v Kravařích na Českolipsku. Ve školním roce 2010-2011 se žáci pod vedením zapojili do republikového vzdělávacího programu: „Nickyho rodina – Síla lidskosti“. Mimo jiné to byli oni, kdo sepsali petici, v níž zdůvodnili, proč by měla být právě siru Nikolasi Wintonovi udělena Nobelova cena a rozeslali ji předsedkyni Poslanecké sněmovny ČR a dalším politikům a významným osobnostem. Následovalo pozvání žáků do poslanecké sněmovny a osobní předání petice do rukou paní předsedkyně Miroslavy Němcové. Byla to paní učitelka Tesárková, která tento návrh zveřejnila při svém vystoupení na tiskové konferenci v poslanecké sněmovně.

Dvě zástupkyně, Janu Špindlerovou a Zdeňku Vašatovou, mělo Českolipsko i v druhé kategorie „Ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost“, která je určenápracovníkům, kteří se věnovali školství, vzdělávání a práci s dětmi a mládeží celý život.

18. Mgr. Jana Špindlerová

Působí již 45 let jako učitelka v menších základních školách na Českolipsku, od roku 1990 pracuje v Žandově. Dvacet let se věnovala péči o integrované žáky - prováděla dyslektickou nápravu a logopedický nácvik. Mnoha dětem odstranila vadu řeči. Po dlouhá léta byla i uvádějící učitelkou a mnohokrát byla oslovena k vykonávání funkce zástupce ředitele. Vždy však odmítla a argumentovala tím, že je učitelkou a tou chce také zůstat. Jejíma rukama prošlo již několik generací žáků, a tak nyní učí i vnoučata prvních z nich. Její jméno je mezi žáky i rodiči pojmem a zárukou spravedlivého přístupu ke každému z nich.

19. Mgr. Zdeňka Vašatová

Padesát dva let aktivní učitelské dráhy v základních a středních školách je obdivuhodným jevem samo o sobě. Na svoji „osudovou“ školu na českolipském sídlišti Slovanka nastoupila v roce 1972 a působí zde dosud. Postupně vystudovala učitelství pro 1. stupeň, následně pro druhý stupeň, dokončila studium výchovného poradenství - několik let pracovala jako zástupkyně ředitele. Byla a je akční a činorodá – v letošním roce ještě s přehledem zastupovala za nemocnou kolegyni matematiku. Je zdatná i technicky – vede Technická praktika a učí patnáctileté chlapce řezat a pilovat… Stará se o zeleň v celém areálu školy, dokáže roubovat, sázet, pečovat o králíky, péci chutné sladkosti – prostě práce všeho druhu… Paní Vašatová je zkrátka stále v pohybu, a proto získala i osvědčení o absolvování vzdělávací akce Školy v pohybu II, kde svým o generaci mladším kolegům ukázala, jak se dá zvládnout náročné učitelské povolání – s úsměvem, nadhledem a optimismem.