Českolipští ekologové nedostali šanci vyjádřit se k územnímu a stavebnímu řízení při stavbě nového nákupního centra u Děčínské ulice v České Lípě.
Českolipský stavební úřad toto rozhodnutí odůvodnil tím, že se na místě plánovaného supermarketu nebudou kácet žádné stromy a není proto důvod, aby ekologové ze Společnosti pro trvale udržitelný život jakkoli zasahovali do řízení.
Podle ochránců přírody však bylo už před začátkem stavby zřejmé, že se kácet bude, což se také potvrdilo a skutečně se kácelo.
„Dle projektů se prý kácet nemělo. I naprostému laikovi však muselo být jasné, že se ve skutečnosti kácet bude. Nechtěli jsme nijak bránit výstavbě. Nákupní centrum lidé v této čtvrti České Lípy potřebují. Pouze jsme chtěli, aby se do projektu zapracovalo co nejvíce nové zeleně, která by nahradila vykácené stromy,“ říká předseda českolipské STUŽ Miroslav Hudec.
„Vůbec nechápu, jak je možné, že nás nenechali vyjádřit se při řízeních. Odvolávali jsme se dokonce i na krajský úřad, ale ani tam jsme neuspěli a slyšeli jsme stále stejnou písničku, že se kácet podle projektu nebude. Nakonec se ale pravda ukázala a kácelo se. Bylo to poprvé za čtyři roky, co nás nenechali účastnit se řízení,“ dodává s tím, že vyjádření českolipského stavebního úřadu i krajského úřadu bylo minimálně podivné.
„Ze zprávy České inspekce životního prostředí vyplývá, že i z projektu stavby je kácení naprosto zřejmé,“ pokračuje a cituje ze zprávy ČIŽP ze začátku prosince loňského roku: „Kácení bylo součástí projektové dokumentace ke stavbě!“
Co tedy bylo pravým důvodem toho, že se ekologové nesměli ke stavbě vyjádřit, tedy není vůbec jasné a ti se mohou pouze domnívat, že za odmítnutím jak ze strany českolipského stavebního úřadu, tak ze strany kraje, je něco úplně jiného.

„Možná to byla nedbalost úředníka, který si v projektu kácení nevšiml a tatáž nedbalost jiného úředníka na krajském úřadě. Aby dva na sobě nezávislí úředníci udělali ale shodnou chybu, mi připadá přinejmenším nepravděpodobné. Co za tím skutečně je, si mohu pouze myslet, ale bez důkazů to mohu jen těžko vyslovit,“ říká Miroslav Hudec na závěr.
Ať to bylo jakkoli, jedno je jisté. Investor dostal v polovině května letošního roku za nepovolené kácení pokutu 90 tisíc korun od České inspekce životního prostředí, proti které se ani neodvolal a rozhodnutí tak ve středu minulého týdne nabylo právní moci.
Každý metr čtverečný nákupního komplexu z celkových šesti a půl tisíce metrů, se mu tak prodražil o přibližně třináct korun, což je směšná částka oproti tomu, kdyby se musel zabývat námitkami STUŽ, jejichž vyřízení by mu trvalo i několik týdnů a plánované otevření komplexu na 11. června by se právě o tuto dobu mohlo oddálit a společnost by přišla o mnohem více než je devadesátitisícová pokuta. Ekonomická lobby tak nejspíše opět zvítězila nad ekologií i zdravým rozumem.