Strach části obyvatel Doks vyvolaný navážením plastových odpadů kousek od jejich domů i břehu Máchova jezera se po čtvrtečním setkání s vedením města zmírnil. Před několika dny tam do pustnoucí továrny začaly kamiony skládat tuny plastů z Itálie. Proti podnikatelskému projektu se lidé ohradili a dožadovali se jeho ukončení a vyčištění místa. Radnice se hájila, že městu chybí kompetence ke kontrole, zastavení dovozu plastu či jiným represivním zásahům. Státní orgány věc dál vyšetřují a na parkovišti zadržují dva kamiony, které přivezly do Doks plast a neměly v pořádku doklady.

„Jako samospráva nemáme právo cokoli povolovat, zakazovat ani kontrolovat. Nejsme ani účastníky řízení, a tak od orgánů státní správy získáváme pouze obecné informace,“ prohlásila starostka města Eva Burešová (Doksy náš domov). Je názoru, že město konalo už od první chvíle, kdy strážník nahlásil pohyb kamionů do areálu. S občany prý probrali postavení samosprávy v celé kauze a dohodli se na spolupráci. „Všichni zastupitelé máme stejný zájem jako občané, tedy aby nelegálně navezený odpad byl vrácen tam, odkud byl přivezen, a současně aby předcházející společnost odvezla plastový odpad, který se dlouhodobě v uzavřeném areálu nachází,“ řekla Burešová. Jak přiznala, radnice nemá možnost získat více informací z probíhajících řízeních a je v podstatě ve stejné pozici jako občané.

„Znova jsme poděkovali občanům za jejich aktivity, požádali jsme je o další spolupráci v monitorování a předávání si informací. Společně jsme se shodli na tom, že je potřeba soustředit energii na viníka, nikoli na vedení radnice,“ dodala starostka Burešová.

Schůzky na úřadě se zúčastnilo 11 z 15 zastupitelů a desítka občanů. „Počáteční napětí povolilo. Shodli jsme se, že nám jde o to, aby odpadky z města zmizely, a že budeme postupovat společně,“ potvrdila Marcela Synková z Dosk. Spoluobčany zve na zasedání zastupitelstva 13. listopadu, kde plánují vyzpovídat zástupce ostravské firmy Globodera Group, která už chtěla spustit zkušební provoz a roztřídit a zrecyklovat doposud navezený odpad a také odpad, který v areálu zůstal po původním provozovateli. Provoz zatím neschválil stavební úřad.

„S občany jsme si vyjasnili mimo jiné i to, jak město může v takových situacích postupovat a jaké jsou jeho kompetence,“ zmínila radní Šárka Harcubová (ODS). Podle zastupitelky Kamily Ševců (HNHRM) přispělo setkání k uklidnění situace. „Toto jednání mělo přijít okamžitě po nastalém problému. Pokud není komunikace, nastává hysterie s tím, že město nekoná,“ sdělila Kamila Ševců.

S dovozem odpadu a takovým způsobem podnikání v městě, které žije z turistiky a rekreace, nesouhlasí ani zastupitel Josef Oplt (ČSSD), i když chápe, že radnice má jen malé možnosti obrany. „Emotivní atmosféra se zklidnila a domluvili jsme se na lepší informovanosti, že se nebudeme podezřívat a že budeme situaci dál sledovat,“ řekl Oplt.

Plast dovezli na zkušební provoz

Do vysvětlování se dala i firma Globodera Group. V obsáhlém prohlášení pro veřejnost nabízí vedení města a místním občanům uspořádat besedu, kde vysvětlí svůj záměr, předvede, jaké výrobky vyrábí, a vysvětlí výrobní proces. „Řádně jsme přišli a představili vedení města náš projekt, nabídli jsme služby při recyklaci odpadů, ničeho nezákonného jsme se nedopustili a nedopouštíme,“ uvedl jednatel společnosti Robert Topiarz. Jak zdůraznil, areál v Doksech převzali i se zásobami plastů v objemu asi 250 tun, kdysi prý byl použitelný ke zpracování.

„Technologie ale byly neudržované, správce areálu dopustil i kontaminaci uskladněného materiálu,“ sdělil Topiarz. Podle něj nehodlají odpad hromadit, ale rozjet normální výrobu. Aby mohli zpracovat původní materiál z areálu, rozhodli se pro zkušební provoz dovézt ještě 20 kamionů plastů. „Reakce ze strany státních orgánů je podle našeho názoru nepřiměřená a jedná se o preventivní opatření, které se vysvětlí,“ soudil jednatel firmy.