Mezi deset neziskových organizací rozdělí Nadace Euronisa výtěžek osmého ročníku sbírky Pozvedněte slabé!, který v těchto dnech startuje. Studenti různých škol budou shánět peníze v osmi městech regionu a v místě, kde je získají, také finance zůstanou pro místní organizaci. Informoval o tom koordinátor projektu Jan Pelant.

O příspěvek budou žáci místních škol žádat veřejnost do sbírkových pokladniček. Každý, kdo přispěje alespoň 25 korun, obdrží od dobrovolníků jako poděkování sbírkový předmět, odznak s logem sbírky.

Právě nové logo bylo na konci minulého týdne pokřtěno. Sbírka Pozvedněte slabé! se bude konat například v Liberci, Semilech, České Lípě nebo Turnově. „Zásadní odlišností oproti jiným sbírkám je její koncepce. To znamená, že to, co se v místě vybere, to tam také bude rozděleno. Dalším rozdílem je i to, že jsou v každém zapojeném městě předem vybrány projekty, na které se vybírá. Tím je vybraným neziskovým organizacím dána možnost podílet se na úspěchu každého ročníku také vlastními aktivitami,“ uvedl ředitel nadace Aleš Rozkovec.

Patronem je známý herec Jiří Lábus

Od roku 2003, kdy byla sbírka spuštěna, se podařilo vybrat částku převyšující 5,1 miliónu korun. Tyto peníze umožnily realizovat 194 projektů celkem 101 neziskových organizací. V minulosti sbírku podpořili také herci Stanislav Zindulka, Jan Kanyza nebo hokejista Milan Hnilička. Od roku 2007 je jejím patronem herec Jiří Lábus.

„Sbírku jsem se rozhodl podpořit i proto, že práce nadací mi není cizí a k Liberci mám navíc úzký vztah. V minulosti jsem zde vystupoval na jevišti Naivního divadla, ze kterého vzešla Ypsilonka, proto když jsem byl už v roce 2007 osloven se žádostí o patronát, milerád jsem se této úlohy chopil,“ řekl herec.

Nadace pomáhá týraným, zneužívaným a zanedbaným dětem, tělesně a mentálně postiženým a starým, nemocným nebo opuštěným lidem. Dříve podporovala z výtěžku více organizací, pak ale jejich výběr zúžila, aby se nasbírané peníze příliš nerozmělnily. Mezi obdarovanými bude letos třeba TyfloCentrum v Liberci, které peníze použije na výcvik nových dovedností pro těžce zrakově postižené klienty. Dětský domov ve Frýdlantu pak chce za pomoci financí ze sbírky podporovat prohloubení vztahů dětí s biologickými rodiči. Křesťanská nadace Euronisa vznikla v roce 1995 z podnětu libereckého sboru Jednoty bratrské.