Se studenty obou škol besedoval na téma čerpání prostředků z Evropské unie.
Studenti se ptali na stav školství v EU a byli zvědaví, jak si vedeme ve srovnání s jinými státy. Gymnazisté ze třetího ročníku se zajímali i o státní maturity. Jedna z otázek se týkala stanoviska okolních států k našemu problému s Rakouskem ohledně Temelína a také je zajímal názor Evropské unie na umístění amerického radaru v České republice.