Českolipská Farní charita, která sbírku pořádá, peníze využije na svůj dlouholetý projekt Sociální automobil, který sváží děti s různým typem postižení do škol. „Každodenní provoz dvou tranzitních vozů je finančně náročný a jakýkoli příspěvek pomůže tuto službu udržet v činnosti, aby nadále ulevovala rodičům v intenzivní péči a dětem poskytovala pocit samostatnosti,“ uvedla ředitelka českolipské charity Eva Ortová.

Ilustrační foto
Porodnice v Libereckém kraji bilancují. Dětí se rodí více

Sociální automobil, který pravidelně využívá až 23 dětí z celého regionu, každý den během školního roku jezdí například do Nového Boru, Kamenického Šenova, Horní Police i Starých Splavů. Jízdné a příspěvky některých obcí pokryjí jen část nákladů, bez pomoci nadací, sponzorů a dalších dárců z řad veřejnosti se služba neobejde. Tříkrálová sbírka je každoročně velkou finanční injekcí. Jen loni lidé na Českolipsku koledníkům do kasiček věnovali více než 92 tisíc korun.

VÍCE KOLEDNÍKŮ 

Do ulic jedenácti měst a obcí regionu letos vyrazil rekordní počet koledníků, kteří od lidí vybírají příspěvky. „V letošním roce se zapojilo mnohem více škol než dřív, z čehož mám velkou radost. Koledovat chodí i děti z naší sociální ubytovny nebo z azylového domu Jonáš. Pomohou i děti z českolipských turistických oddílů TOM, celkem se do sbírky zapojí přes 80 koledníků,“ řekla koordinátorka sbírky Pavla Bratršovská.

Lůžkový hospic Libereckého kraje.
Jediný hospic v kraji vyhledává stále větší počet klientů z Českolipska

Včera mohli lidé přispívat v kostelech na pravidelných mších, v následujících dnech můžete koledníky potkat v ulicích České Lípy nebo Dubé. Příspěvky od dárců budou vybírat až do neděle 14. ledna. „S pokladničkami budeme i na sobotním představení pro děti v Jiráskově divadle v České Lípě,“ dodala Bratršovská.