„Vámi zmiňovaný projekt restaurace McDonald´s v České Lípě je nyní ve fázi územního řízení a naše společnost bude kupovat pozemek od developera až po rozhodnutí o umístění stavby na pozemku. Předpokládáme otevření naší restaurace buď v roce 2010 a nebo až v roce 2011,“ uvedla tisková mluvčí společnosti McDonald´s ČR/SR Drahomíra Jiráková.

„Zastupitelé města Česká Lípa schválili v únoru letošního roku smlouvu o smlouvě budoucí na prodej předmětného pozemku, ta byla uzavřena. Co se týká samotné kupní smlouvy, bude uzavřena po splnění podmínek nezbytných pro zrealizování stavby,“ uvedla tisková mluvčí českolipské radnice Kateřina Amrichová.

Z odpovědí plyne, že v současné době probíhají jednání o koupi pozemků a další nezbytnosti. Jednou z podmínek, které si město stanovilo, je například i napojení provozovny na centrální zásobování teplem.