I když třeba někteří studenti Obchodní akademie v České Lípě (OA) v lavicích zrovna nezáří, přesto mají ve svém životě nějaký vážný zájem. Zálibu, aktivitu, ve které dosahují výborných úspěchů. Právě část těchto studentů se představila celé škole v rámci akce „Akademie dělá akademii aneb kdo umí, ten umí.“ Hledání šikovných dětí, scénáře a dramaturgie se ujala učitelka OA, ale také režisérka a vedoucí věhlasného Divadelního klubu mladých v České Lípě Ivana Bufková, která nám odpověděla na pár otázek.

Jak dlouho a jakým způsobem jste pátrala po talentech, které se mezi vašimi studenty skrývají?
„Pátrání“ a dojednávání s jednotlivými studenty čili celková příprava trvala asi měsíc. Snad proto, že jsme s tímto projektem přišli na naší škole poprvé a někteří studenti jsou příliš skromní, aby se připomínali, že dělají něco a dobře nad rámec školních povinností. Paradoxně jsou to ti nejšikovnější. Takže až po samotné akademii se zjistilo, že program měl být doplněn i dalšími šikovnými jedinci, kteří ovšem seděli tiše v hledišti. S přípravou pomáhali obětavě dva studenti ze čtvrtého ročníku, kteří mají na akademii „lví podíl“, Martin Korpoš a Milan Kořen, jsem na ně pyšná.

Byl výsledek milým překvapením, nebo jste čekala více?
Pocity z výsledku celého představení jsou trochu rozpolcené – něco se nám určitě podařilo, něco ne… Je to o zkušenosti. Určitě bych příště řadu věcí řešila jinak. Ale myslím, že základní myšlenka – představit šikovné studenty svým vrstevníkům a pedagogickému sboru naší školy, vytáhnout je z anonymity, ukázat cestu ostatním, kteří nevědí, co s volným časem, se nepochybně podařila.

Kteří ze studentů, o kterých jste do této doby nevěděla, že se věnují nějaké mimoškolní aktivitě, vás zaujali nejvíce?… A čím?
Překvapila mě spousta věcí. Ani ne tak činnost, které se tito studenti věnují, ale její dosah, jejich výrazné, pozoruhodné úspěchy, jejich dovednost a um, který předvedli na jevišti českolipského Jiráskova divadla. A v neposlední řadě určitě i jejich zřetelná názorová zralost. Konkrétně, abych zmínila ty nejvýraznější – Bára Znamenáčková (karate), Daniel Benedikt (saxofon, člen Jazzové farmy), Darina Naboichenko (plavání), Veronika Jirsáková (operní zpěv), Vašek Masopust (kouzelnické triky), Adéla Picková a Nikola Růžičková (hip-hop) a ještě mnozí další.

S jakými ohlasy jste se po studentském představení setkala? Chystáte se v hledání talentů –„hvězd“ vaší školy pokračovat i v budoucnu?
Ohlasy byly různorodé, něco se líbilo něco méně, ale to je pochopitelné, zrcadlí to i moje pocity. Zcela určitě se podobná akce příští rok opakovat nebude, bude fajn pauza a načerpání nových talentů. Ale shodou okolností pořádá agentura VČAS spolu s městem Česká Lípa přehlídku mladých talentů, tak jsem moc ráda, že mohu z naší školy doporučit nadané a úspěšné mladé lidi. 

Petr Pokorný