S obnovou alejí začal v roce 2018 na Frýdlantsku, vloni pak odešlo šest nových žádostí o dotaci na ošetření osmi alejí na Novoborsku. Jak potvrdil náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták (SLK), je právě před rozhodnutím o přidělení dotace. „V případě, že dotaci obdržíme, revitalizace alejí se uskuteční na konci letošního roku či v roce 2021,“ uvedl Sviták. Podle něj dalších asi 30 alejí na Novoborsku, Českodubsku, Semilsku a jinde v kraji je ve fázi projektových příprav.

Odborný arborista vždy zhodnotí zdravotní stav každého stromu zvlášť a navrhne postup, jak dřevinu co nejlépe ošetřit. „Jedná se buď o prořez či odstranění poškozených větví, zdravotní či výchovné řezy, ale i instalaci bezpečnostních vazeb nebo případné snížení koruny stromu,“ doplnil krajský radní Jiří Löffelmann (SLK).

Součástí projektu je také náhradní výsadba a následná péče. Radní ujistil, že strom se pokácí tehdy, pokud je ve větší míře suchý, má narušenou stabilitu, vykazuje hnilobu, na kmeni jsou plodnice dřevokazných hub či je jinak neperspektivní nebo nebezpečný pro okolní provoz.

Program obnovy alejí vítá Miroslav Hudec ze Společnosti pro trvale udržitelný život, který ho v předchozím volebním období na kraji pomáhal prosazovat. „Určité pochybnosti mám o způsobu provedení,“ řekl Hudec. Jako příklad uvedl alej javorů klenů mezi Horním Pihelem a Skalicí. Podle něj je podivné, že by zrovna v zatáčce nad Skalicí byla souvislá skupina nemocných stromů. ⋌…2

„Nota bene, když pařezy po nich jsou zcela zdravé, bez známek hniloby,“ zmínil Hudec, který jako dlouholetý člen dopravního výboru Libereckého kraje byl svědkem, jak se silničáři snaží silou mocí dostat od silnic co nejvíce stromů, mimo jiné právě na vnějších stranách zatáček.

„Vykácením stromů nehodám nezabráníme, problém je v chování řidičů,“ prohlásil ekolog. Poukázal na to, že naopak na vnitřní straně zmíněné zatáčky byl ponechán špatně posouzený strom, který se následně vyvrátil a ukázalo se, že kmen je na bázi ztrouchnivělý.

„Zmýlit se jistě může i odborník, ale na tomhle místě to vypadá, že je těch omylů nějak moc. Doufejme, že vykácená místa se doplní novou výsadbou, protože jde o místo, které je vystavené častému a dosti silnému bočnímu větru. Stromy a drobná zeleň dokázaly jeho nárazy mírnit. Holá pláň se tak stala z dopravního hlediska méně bezpečnou,“ dodal Hudec.

Jabloň za jabloň

O aleje se hejtmanství stará prostřednictvím Krajské správy silnic Libereckého kraje. Na Novoborsku se má v rámci operačního programu Životní prostředí v roce 2020 a 2021 ošetřit přes 620 stromů, v plánu je vysazení 700 sazenic a vykácení 290 stromů. Náhradní výsadba za pokácené stromy vždy ctí původní druhy, to znamená, že za ovocné stromy se vysazují stromy ovocné, jako jsou třešně, hrušně či jabloně, a v původně neovocných alejích se vysazují odpovídající druhy zeleně, případně ke komunikaci vhodnější druhy stromů.

„Ne pokaždé je možné všechny stromy podél komunikací ošetřit, protože vlastník zásah nedovolí. Také někteří vlastníci sousedních pozemků nesouhlasí s novou výsadbou,“ podotkl radní Löffelmann. Podle něj také s ohledem na ochranné pásmo stávajících sítí podél silnic nelze v některých místech vysadit nové stromy vůbec.