Když ji v roce 1987 dokončovali, avizoval dobový tisk, že lávka spojující sídliště Špičák se školním areálem na ulici 28. října se stane důležitou komunikační tepnou města. Tou stále je, jen se z ní drolí beton a na více místech koukají armovací dráty. „Mám od manžela zakázáno pod tím parkovat auto,“ ukazuje sestřička z přilehlého zdravotního střediska na krápníky ve spodní části mostovky, léta tvořené vodou prosakující skrz stavbu. Prý to na laku dělá šmouhy.

O opravě uvažoval městský úřad už asi před deseti lety. V roce 2015 bylo vypracování studie na rekonstrukci lávky v jednom z návrhů rozpočtu na další rok. Nikdy se do něj ale „neprobojovala“. I když by na pohled mohla připomínat typ betonové lávky, která vloni spadla v pražské Troji, není prý třeba se obávat.

„Je to úplně jiná konstrukce než ty, které se zřítily. Ty byly předpínané, toto je konstrukce podepřená. Počítáme, že do budoucna budeme navrhovat opravu této lávky. Minimálně v malém rozsahu, spíše bych doporučovala ve větším,“ uvedla vedoucí odboru správy majetku města Jolana Nebřenská.

„Chodím tu každý den. Přijde mi, že je ještě v pohodě, ale nejsem odborník,“ sdělila na dotaz Deníku mladá maminka Šárka Králíková. Naštěstí město má odborníky a ti prý všechny mosty kontrolují dvakrát ročně.

Chtěli ho jen nechat dožít

O desítky let starší je železobetonový most s kamennými pilíři přes Ploučnici mezi ulicemi Pivovarská a U Ploučnice. Původně sloužil i automobilové dopravě, tu ale na sklonku osmdesátých let převzal paralelně vybudovaný most. Stavba z roku 1927 měla na místě původně zůstat pouze dočasně, jako nosič nepřeložitelných sítí. Jedno z těchto vedení, konkrétně silová elektřina, nyní prošlo opravou. A vypadá to, že se s mostem počítá i nadále.

„V příštím roce bude provedeno odstranění asfaltové vozovky a zjištěn stav železobetonové konstrukce. Deska bude zaizolovaná proti srážkové vodě. Renovací projdou odtoky vody. Po této opravě bude položená nová vozovka. Následně proběhnou udržovací práce na vnějším plášti mostní konstrukce a stěrkování sanačními omítkami,“ odpověděl na dotaz Deníku mluvčí českolipské radnice Václav Šámal.

Ten připojil i odpověď na další dotaz, který se týkal pěší lávky přes Ploučnici v lokalitě „u prádelny“. Devatenáctitunové ocelové přemostění nahradilo v tu dobu asi padesátiletou obdobnou stavbu v polovině osmdesátých let. I zde se už v současnosti chystá náhrada.

„V současné době probíhá územní řízení na první etapu cyklostezky Dubice, jejíž součástí je i nová lávka „u prádelny“. Je zpracována i dokumentace pro stavební povolení a jsme připraveni podat žádost o stavební povolení. V letošním roce by měla proběhnout přeložka kabelů ve vlastnictví ČEZ distribuce, které jsou na lávce zavěšeny a je nutné je z lávky přesunout,“ popsal situaci Šámal s tím, že první etapa cyklostezky Dubice bude připravena k realizaci v roce 2019.

Jedním z úplně nových přemostění by v budoucnosti mohla být lávka přes hlavní tah I/9 mezi čtvrtěmi Kopeček a Svárov. „Záměr řešíme ověřovací studií, jde zejména vyústění na Svárově. A zkoušíme také možnosti získání dotace,“ dodal Šámal.