Střední průmyslová škola vznikla 1. září 1952 v budově, kde dříve sídlila dívčí měšťanská škola. Od svého založení patří k tradičním odborným školám v regionu nabízející technické vzdělání. V současnosti nabízí čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou, a to Elektrotechnika (zaměření Mechatronika), Strojírenství a Informační technologie.