Jeho další pokračování hostil v pátek autodrom v Sosnové. Na polygonu si senioři vyzkoušeli například chování svého vozidla za krizových situací, ale učili se také, jak podobným situacím předcházet.

„Zvýšená intenzita silničního provozu a technologie moderního vozidla jsou pro seniory rizikovými faktory, kterým se hůře přizpůsobují. Důležité proto je, aby se řidiči udržovali v kondici a znali možnosti současných aut. Věk s sebou přináší určitá omezení, jako je rychlejší nástup únavy, horší prostorové vnímání a pomalejší reakce. Důležité proto je znát své limity, mít o svém zdravotním stavu přehled a přizpůsobit podle toho své řízení,“ dodává Tomáš Neřold, vedoucí Samostatného oddělení BESIP.

V prostředí silničního provozu se poměrně často mění legislativa a ne vždy každý řidič všechny změny stihne zachytit. Z tohoto důvodu je součástí kurzu i teoretická část na rozšíření informovanosti z této oblasti. Sosnová je jedním z osmi center, kde kurzy probíhají. Další termíny najdou zájemci na webu www.jedusdobou.cz.