Scénář byl jasný. Zaměstnanec firmy se pokusil svépomocí opravit závadu na potrubí s amoniakem. Náhle však došlo k prasknutí potrubí a velkému úniku amoniaku v plynném skupenství do ovzduší a přiotrávení zaměstnance opravujícího potrubí.

„Úkolem jednotek bylo identifikovat nebezpečnou látku, změřit koncentraci látky v ovzduší, záchrana zraněné osoby, zamezení dalšího úniku amoniaku z potrubí a samotná dekontaminace,“ popsala zásah mluvčí hasičů Lucie Hložková.

Hasiči nejdříve vytyčili nebezpečnou zónu od místa události, poté zřídili zjednodušené dekontaminační stanoviště. „Po vstupu první průzkumné a záchranné skupiny do nebezpečné zóny zasaženou osobu pomocí dekontaminovatelných nosítek přenesli na dekontaminační stanoviště. Do nebezpečné zóny následně vstoupila druhá skupina, která měla za úkol zajistit místo a zastavit šíření amoniaku z potrubí do okolí,“ doplnila Hložková.

Hasiči zachraňovali býčka z bazénu.
FOTO: Hasiči zachraňovali býčka z bazénu. Zvíře dostali v pořádku ven