Služební slib složilo devět nových příslušníků Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje z několika územních odborů. Veřejně se tak zavázali, že při výkonu služby budou důsledně dodržovat všechny právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a svým jednáním a chováním vždy dbát na dobrou pověst bezpečnostního sboru.

Po složení slavnostního slibu byli oceněni dva z hasičů. Medaile za věrnost převzali Jiří Pokorný a Martin Hodač za více než desetiletou službu ve sboru. Obě akce se konaly u příležitosti slavnostního zahájení provozu hasičské stanice.

Marek Jungwirth