Prostor byl i pro tvoření. Kdo mě zájem, mohl si vyzkoušet řemesla využívaná při pracovní rehabilitaci jako malování, výrobu košíku z proutí nebo práci s hrnčířským kruhem. Nechyběla muzika nebo divadlo pro nejmenší návštěvníky. Podpořit organizace pečující lidi psychickými poruchami mohli lidé i prohlídkou hradu. Z každé Zájem byl i o prohlídky hradu. Z každé vstupenky získaly terapeutické dílny 10 korun.