Přináší poutavý příběh festivalu vyprávěný jeho zakladatelem a ředitelem Martinem Prokešem. Sleduje jeho vývoj od počátku až po současnost. Součástí publikace je i živá nahrávka festivalového koncertu mezinárodně obsazeného Lípa Musica Sexteta, které v roce 2019 s úspěchem ve Waltersdorfu představil houslový virtuóz Josef Špaček. Součástí knihy je i bohatá fotografická příloha a ilustrace akademického malíře Atily Vörose.

„20 let v životě člověka není zanedbatelně krátký čas na celou řadu zážitků, zkušeností a různě dobrodružných cest, po kterých je možné se vydat. Lípa Musica, dnes už renomovaný mezinárodní hudební festival, představuje výjimečné hudební zážitky nejen v sakrálních prostorách s jedinečným geniem loci, emoce, přeshraniční partnerství, setkávání s neobyčejnými lidmi, potěšení, naději a víru ve vznikající hodnotu pro budoucí generace. Podaří se nám ji v budoucnu předat?“ podotkl autor knihy Martin Prokeš.

Publikace i CD jsou k objednání online na www.lipamusica.cz, publikace bude dále v prodeji ve vybraných institucích a knihkupectvích v České Lípě a Novém Boru.

Martin Prokeš vystudoval teplickou konzervatoř a poté pokračoval ve studiu v Praze na HAMU ve třídě profesorky Magdaleny Hajóssyové. Spolupracoval se soubory zabývajícími se historicky poučenou interpretací staré hudby, dvacet let byl členem souboru Schola Gregoriana Pragensis a dvanáct let také jeho manažerem. Jako zakladatel, předseda umělecké rady a ředitel stojí dvacet let v čele MHF Lípa Musica. V posledních letech je také členem správní rady Nadačního fondu Ozvěna pomáhajícího dětem se sluchovým postižením.