U jednotlivých chalup čekalo na účastníky bohaté občerstvení, a to sladkého, slaného i toho v tekuté formě. Součástí masopustu byly i vepřové hody v místní hospůdce, na sále kulturního domu si pak lidé mohli zatančit za hudebního doprovodu Cimbálové muziky Dušana Kotlára.