Ti jim ukázalo své nové zázemí, techniku a vybavení. Velký ohlas sklidila sada vyprošťovacího zařízení, kterou si mohli zájemci vyzkoušet. „Mladým hasičům se program moc líbil. Byli rádi, že si mohli vyzkoušet náročnou práci dospělých kolegů ze Zákup,“ řekl Jan Nevřela, který vede kroužek malých hasičů.